Odpočinek tak trochu jinak

Relaxační terapie

Odpočinek tak trochu jinak

Článek Vám zabere

Každý člověk potřebuje odpočinek. Je to proces, při kterém organismus načerpá vydanou energii, vylučuje odpadní látky a regeneruje se. Správný odpočinek pomůže připravit se na další aktivity.

Nejčastěji se odpočinek dělí do dvou základních kategorií. Aktivní a pasivní. Během aktivního, jak již sám název napovídá, je hlavním prvkem odpočinku fyzická aktivita. Může se jednat o cvičení, procházku se psem, ale také třeba jen přesazování květin nebo úklid domácnosti. Platí však, že aktivní odpočinek je odpočinkem pouze tehdy, pokud během něj není naše tělo neúměrně zatěžováno. Oproti tomu do pasivního odpočinku lze zařadit chvíle, kdy vypneme a vypustíme všechny starosti. Můžeme tedy dokonce jen sedět nebo ležet na pohovce a snít s otevřenýma očima. Tato forma odpočinku nám přináší relaxaci, klid a možnost věnovat se jen sami sobě.

Kromě těchto dvou typů, které jsou notoricky známé, se mezi formy odpočinku řadí také alternativní metody, které byly primárně vytvořeny jako terapeutické prostředky pro osoby s určitým postižením. Ačkoliv je tento směr pro jejich využití nadále vnímán jako primární, lze je využít i v běžném životě. A to především právě pro chvíle odpočinku.

Muzikoterapie – hudba jako součást života

V odborné terminologii představuje muzikoterapie samostatný a svébytný obor, ve kterém je hudba používána jako terapeutický prostředek tam, kde nestačí slova. Lze ji však také využít ke zkvalitnění odpočinku a to jak v pasivní tak v aktivní formě. Pasivní odpočinek může zpříjemnit relaxační hudba, která pomáhá uvolňovat svalové a nervové napětí, harmonizuje srdeční činnost a centrální nervovou soustavu, pomáhá odbourávat stres a únavu a naplňuje energií. Mezi aktivní formy pak lze zařadit například skupinové bubnování nebo výrazový tanec. Nemusíte se však nutně účastnit skupinových aktivit. Pokud se potřebujete jen odreagovat po náročném dni, stačí si pustit oblíbenou hudbu a pěkně od plic si zazpívat nebo zatančit a vůbec nevadí, že nejste profesionálové, doma vás nikdo hodnotit nebude.

Žena poslouchá hudbu a leží v trávě

Arteterapie – namaluj, jak se cítíš

S pomocí arteterapie může člověk za pomoci výtvarných technik vyjádřit aktuální naladění, tedy to, jak se momentálně cítí. Takové pocitové vyjádření kresbou nebo barevnou malbou má očistné a sebepoznávací účinky. Při arteterapii je možné zvolit jakýkoliv materiál. Použít lze akvarel, akryl, pastel, nebo jen obyčejnou tužku. Stejně tak nezáleží ani na tom, jestli pro vaše dílo zvolíte malý nebo velký formát. Důležitý je samotný proces tvorby, při kterém by měl být člověk uvolněný a netoužit za každou cenu po dokonalém výsledku, ale spíše si užívat tvůrčí proces. Nemusíte být tedy perfektní malíři, váš výtvor stejně pravděpodobně nebude směřovat do žádné ze světových galerií, důležité je nechat promlouvat vaše vnitřní já.

Žena drží v rukou paletu s barvami

Ergoterapie – když práce nejen šlechtí

Při ergoterapii se vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do zaměstnání / činnosti, které pro něj mohou být významné a smysluplné. Jedná se tedy o pracovní terapii. Tato definice předurčuje ergoterapii k aktivní formě odpočinku, přičemž samotné provedení je velmi individuální. Pro někoho může být vhodným odpočinkem zušlechťování zahrádky, pro někoho úklid domácnosti nebo uvaření večeře, pro jiného pak zase práce s lidmi. Záleží jen na vás, jakou formu si vyberete. Důležité je, abyste činnost vykonávali z vlastní pohnutky, nikoli z povinnosti. Teprve pak se dostaví onen dobrý pocit, který je klíčový.


Žena pracuje s hrnčířským kruhem

Ať již patříte mezi ty, kteří vyhledávají aktivní formu odpočinku, nebo raději dáváte přednost jeho pasivní variantě, v žádném případě jej nezapomínejte zapojovat do vašeho denního režimu. Jen díky pravidelnému odpočinku můžete nejen podávat dobré výkony, ale především zůstat zdraví a fit.

Možností, jak odpočívat je dnes nepřeberné množství a je jen na vás jakou formu si vyberete.

Jakou formu odpočinku preferujete vy? Zařazujete do svého odpočinku i nějakou z alternativních metod? Podělte se s námi o vaše zkušenosti.