Jak zvládnout problémy dětí ve škole?

 • Tipy pro rodiče
 • 13 minut čtení
 • 18. 9. 2015
 • Denisa Maderová
 • Školní rok může přinést i obavy spojené se školními povinnostmi. Jak řešit krizové situace a jak předcházet jejich vzniku se dozvíte v následujícím článku.

  {containers“:[{„id“:2,“type“:“container100″,“params“:[],“shapes“:{„first“:[{„id“:3,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Každý rodič ví, že jeho dítě je unikátní a originální jedinec a manuál na výchovu ani řešení problémů prostě neexistuje. V článku vám přinášíme několik rad jak zvládnout školní povinnosti a na co si dát pozor. Inspirujte se, třeba alespoň jedna rada vám ulehčí výchovu školáka.

  „,“textWiki“:“

  Každý rodič ví, že jeho dítě je unikátní a originální jedinec a manuál na výchovu ani řešení problémů prostě neexistuje. V článku vám přinášíme několik rad jak zvládnout školní povinnosti a na co si dát pozor. Inspirujte se, třeba alespoň jedna rada vám ulehčí výchovu školáka.

  „}},{„id“:4,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Základem je prevence“}},{„id“:5,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Na počátku je potřebné si uvědomit, že drobná zakolísání jsou běžnou součástí života dětí a dospívajících. Pro zvládnutí každodenních starostí a povinností se jim snažte poskytnout rodinné zázemí a vhodné prostředí pro osobní rozvoj. Podporujte je ve vzdělávání a volnočasových aktivitách, které budou mít pozitivní vliv na jejich psychický i fyzický vývoj a motivují je k dobrým studijním výsledkům. Nezapomínejte také na čas strávený pohromadě jako rodina.

  Při nástupu dítěte na základní nebo střední školu se informujte o možnostech, které škola nabízí v rámci výchovného poradenství a prevence negativních jevů. Základní školy například zahrnují do rozvrhu průřezová témata, která se zaměřují na oblast drog, zbraní, sexuální výchovy nebo náboženství. Součástí učitelského sboru je vždy i výchovný poradce a metodik primární prevence. Ti mohou v případě nutnosti využít dalších služeb odborníků.

  Pravidelně se účastněte třídních a mimořádných schůzek, na kterých vás třídní učitel upozorní na negativní jevy jedinců nebo kolektivu. Pokud si nerozumíte s třídním učitelem, vyhledejte jiného spřízněného učitele, se kterým můžete řešit případné problémy dítěte. Pravidelně potom komunikujte se školou, učiteli a zejména s vlastním dítětem. Sledujte jeho změny ve studijním prospěchu a chování, informujte se o jeho přátelích, způsobu trávení volného času a jeho aktivitách na internetu, zejména na sociálních sítích.

  „,“textWiki“:“

  Na počátku je potřebné si uvědomit, že drobná zakolísání jsou běžnou součástí života dětí a dospívajících. Pro zvládnutí každodenních starostí a povinností se jim snažte poskytnout rodinné zázemí a vhodné prostředí pro osobní rozvoj. Podporujte je ve vzdělávání a volnočasových aktivitách, které budou mít pozitivní vliv na jejich psychický i fyzický vývoj a motivují je k dobrým studijním výsledkům. Nezapomínejte také na čas strávený pohromadě jako rodina.

  Při nástupu dítěte na základní nebo střední školu se informujte o možnostech, které škola nabízí v rámci výchovného poradenství a prevence negativních jevů. Základní školy například zahrnují do rozvrhu průřezová témata, která se zaměřují na oblast drog, zbraní, sexuální výchovy nebo náboženství. Součástí učitelského sboru je vždy i výchovný poradce a metodik primární prevence. Ti mohou v případě nutnosti využít dalších služeb odborníků.

  Pravidelně se účastněte třídních a mimořádných schůzek, na kterých vás třídní učitel upozorní na negativní jevy jedinců nebo kolektivu. Pokud si nerozumíte s třídním učitelem, vyhledejte jiného spřízněného učitele, se kterým můžete řešit případné problémy dítěte. Pravidelně potom komunikujte se školou, učiteli a zejména s vlastním dítětem. Sledujte jeho změny ve studijním prospěchu a chování, informujte se o jeho přátelích, způsobu trávení volného času a jeho aktivitách na internetu, zejména na sociálních sítích.

  „}},{„id“:6,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Jádro problému“}},{„id“:7,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Na problémy dítěte upozorňují negativní změny ve studijním prospěchu, v chování, zájmu o školní i mimoškolní aktivity, nebo přístupu ke spolužákům. Při rozhovoru s dítětem je potřebné uvědomit si, zdali problémy pramení ze školního nebo rodinného prostředí. Další možností je osobní povaha problému, kdy dítě může být postihnuto specifikou poruchou učení nebo chronickou nemocí. Navzdory široké škále potenciálních problémů se výchovní poradci v současnosti nejčastěji setkávají s problematickým zařazením dítěte do kolektivu, vzdělávacími problémy, šikanou nebo užíváním návykových látek.

  „,“textWiki“:“

  Na problémy dítěte upozorňují negativní změny ve studijním prospěchu, v chování, zájmu o školní i mimoškolní aktivity, nebo přístupu ke spolužákům. Při rozhovoru s dítětem je potřebné uvědomit si, zdali problémy pramení ze školního nebo rodinného prostředí. Další možností je osobní povaha problému, kdy dítě může být postihnuto specifikou poruchou učení nebo chronickou nemocí. Navzdory široké škále potenciálních problémů se výchovní poradci v současnosti nejčastěji setkávají s problematickým zařazením dítěte do kolektivu, vzdělávacími problémy, šikanou nebo užíváním návykových látek.

  „}},{„id“:8,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Začlenění se do kolektivu“}},{„id“:9,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  V souvislosti s nástupem do nové školy automaticky vyvstává otázka kolektivu. V ideálním případě si dítě nalezne cestu k budoucím kamarádům samo, nebo prostřednictvím organizovaných stmelovacích akcí jako jsou školní výlety, turistické nebo lyžařské výcviky. Pokud se ovšem dítě nemůže do kolektivu dlouhodobě začlenit a trápí se tím, je vhodné kontaktovat třídního učitele. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem může napomoci postupnému začlenění nového žáka do kolektivu. V případě obtíží výchovný poradce může využít rovněž služeb odborníků pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče, které disponuje etopedy a dětskými psychology.

  „,“textWiki“:“

  V souvislosti s nástupem do nové školy automaticky vyvstává otázka kolektivu. V ideálním případě si dítě nalezne cestu k budoucím kamarádům samo, nebo prostřednictvím organizovaných stmelovacích akcí jako jsou školní výlety, turistické nebo lyžařské výcviky. Pokud se ovšem dítě nemůže do kolektivu dlouhodobě začlenit a trápí se tím, je vhodné kontaktovat třídního učitele. Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem může napomoci postupnému začlenění nového žáka do kolektivu. V případě obtíží výchovný poradce může využít rovněž služeb odborníků pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče, které disponuje etopedy a dětskými psychology.

  „}},{„id“:10,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Vzdělávací problémy“}},{„id“:11,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Objevují-li se u dítěte problémy v rámci několika předmětů, je vhodné vyhledat doučování nebo studijní skupinu, která pomůže učivo pochopit a zvládnout. Pokud dítě jeví příznaky vývojové poruchy učení, doporučuje se spolu s rodičem navštívit poradnu, ve které je dítěti provedeno vyšetření. Rodič si následně vyzvedne doporučení a předá jej škole, která na jeho základě uzpůsobí svůj přístup k dítěti. Mezi nejčastější vývojové poruchy učení se zařazují dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických schopností). Méně časté jsou dysmúzie (porucha vnímání a reprodukce hudby), dyspinxie (porucha kreslení) nebo dyspraxie (porucha obratnosti). Důležité je uvědomit si, že za zhoršeným prospěchem se může skrývat hlubší problém. Ne pouze nepochopení látky či některá z poruch učení.

  Není vhodné problémy s učením odsouvat do pozadí nebo je brát na lehkou váhu, mohou mít negativní vliv především na sebevědomí vašeho dítěte. Dítě se může zhoršit v chování, v učení, protože přirozená reakce dítěte je utéct od problému, tedy nechce se dále vzdělávat v oblasti, ve které má problém, ze které má strach. To může být čtení, počítání, kreslení, tělocvik a spousta dalších. Všímejte si tedy změn nálad a také „oblíbenosti“ jednotlivých předmětů u dítěte.

  „,“textWiki“:“

  Objevují-li se u dítěte problémy v rámci několika předmětů, je vhodné vyhledat doučování nebo studijní skupinu, která pomůže učivo pochopit a zvládnout. Pokud dítě jeví příznaky vývojové poruchy učení, doporučuje se spolu s rodičem navštívit poradnu, ve které je dítěti provedeno vyšetření. Rodič si následně vyzvedne doporučení a předá jej škole, která na jeho základě uzpůsobí svůj přístup k dítěti. Mezi nejčastější vývojové poruchy učení se zařazují dyslexie (porucha čtení), dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu) a dyskalkulie (porucha matematických schopností). Méně časté jsou dysmúzie (porucha vnímání a reprodukce hudby), dyspinxie (porucha kreslení) nebo dyspraxie (porucha obratnosti). Důležité je uvědomit si, že za zhoršeným prospěchem se může skrývat hlubší problém. Ne pouze nepochopení látky či některá z poruch učení.

  Není vhodné problémy s učením odsouvat do pozadí nebo je brát na lehkou váhu, mohou mít negativní vliv především na sebevědomí vašeho dítěte. Dítě se může zhoršit v chování, v učení, protože přirozená reakce dítěte je utéct od problému, tedy nechce se dále vzdělávat v oblasti, ve které má problém, ze které má strach. To může být čtení, počítání, kreslení, tělocvik a spousta dalších. Všímejte si tedy změn nálad a také „oblíbenosti“ jednotlivých předmětů u dítěte.

  „}},{„id“:12,“type“:“shapeImage“,“params“:{„image“:“https://www.plusprovas.cz/image-cache/pagebuilder-fit-x/2291-problemyveskole-text.jpg“,“alt“:“Dívka vystavená kyberšikaně“,“id“:2291}},{„id“:13,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Šikana a kybernetická šikana“}},{„id“:14,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Pokud si všimnete, že je dítě smutné a apatické, ztrácí zájem o vzdělání, odkládá odchod do školy, postrádá kamarády, ztrácí osobní věci nebo přichází domů v poničeném oblečení, je možné, že je obětí šikany. Zatímco standardní šikana má podobu vyloučení z kolektivu, psychického nebo fyzického ubližování, v rámci kybernetické šikany je dítě atakováno urážlivými zprávami pomocí mobilního telefonu nebo internetu, konfrontováno s ponižujícími veřejnými příspěvky na sociálních sítích nebo blozích. Kybernetickou šikanou jsou zasaženy již děti na prvním stupni základních škol, proto je nutné věnovat také této problematice pozornost, s dětmi mluvit a dát najevo, že se vám mohou s problémy svěřit.

  Je třeba myslet na to, že šikanování může často probíhat i na místech, kam učitelé či rodiče nemají dosah a děti nemají až tak pod kontrolou. Nejčastěji k šikaně dochází o přestávkách, na místech jako jsou toalety, šatna, školní jídelna či školní hřiště. V případě podezření na šikanu vašeho potomka tedy poproste o zvýšenou pozornost učitelů také na těchto místech.

  Občas se rodič setká i s tím, že spolupráce s učiteli je problematická. Nechtějí spolupracovat obvykle z důvodu, že problém nechtějí vidět, protože jsou přesvědčení, že „jejich“ škola a třída přece nemůže mít problém, a tedy celou situaci bagatelizují. V takovém případě kontaktujte psychologickou poradnu a požádejte je o pomoc při řešení vzniklého problému. Psychologická poradna následně kontaktuje školu a koordinátory prevence, s kterými úzce spolupracují.

  Zcela zásadní je, abyste jakýkoli náznak ze strany vašeho dítěte brali vážně a aktivně ho začali řešit. S vámi jako rodiči, kteří svého potomka můžete nejvíc podpořit, je totiž úzce spojená jejich sebedůvěra.

  „,“textWiki“:“

  Pokud si všimnete, že je dítě smutné a apatické, ztrácí zájem o vzdělání, odkládá odchod do školy, postrádá kamarády, ztrácí osobní věci nebo přichází domů v poničeném oblečení, je možné, že je obětí šikany. Zatímco standardní šikana má podobu vyloučení z kolektivu, psychického nebo fyzického ubližování, v rámci kybernetické šikany je dítě atakováno urážlivými zprávami pomocí mobilního telefonu nebo internetu, konfrontováno s ponižujícími veřejnými příspěvky na sociálních sítích nebo blozích. Kybernetickou šikanou jsou zasaženy již děti na prvním stupni základních škol, proto je nutné věnovat také této problematice pozornost, s dětmi mluvit a dát najevo, že se vám mohou s problémy svěřit.

  Je třeba myslet na to, že šikanování může často probíhat i na místech, kam učitelé či rodiče nemají dosah a děti nemají až tak pod kontrolou. Nejčastěji k šikaně dochází o přestávkách, na místech jako jsou toalety, šatna, školní jídelna či školní hřiště. V případě podezření na šikanu vašeho potomka tedy poproste o zvýšenou pozornost učitelů také na těchto místech.

  Občas se rodič setká i s tím, že spolupráce s učiteli je problematická. Nechtějí spolupracovat obvykle z důvodu, že problém nechtějí vidět, protože jsou přesvědčení, že „jejich“ škola a třída přece nemůže mít problém, a tedy celou situaci bagatelizují. V takovém případě kontaktujte psychologickou poradnu a požádejte je o pomoc při řešení vzniklého problému. Psychologická poradna následně kontaktuje školu a koordinátory prevence, s kterými úzce spolupracují.

  Zcela zásadní je, abyste jakýkoli náznak ze strany vašeho dítěte brali vážně a aktivně ho začali řešit. S vámi jako rodiči, kteří svého potomka můžete nejvíc podpořit, je totiž úzce spojená jejich sebedůvěra.

  „}},{„id“:16,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Užívání návykových látek“}}]}},{„id“:18,“type“:“container50-50″,“params“:[],“shapes“:{„first“:[{„id“:19,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Na středních školách se výchovní poradci v současnosti potýkají s negativním trendem konzumace tabákových výrobků a lehkých drog. Za problematické označují zejména vnímání lehkých drog, například marihuany, které studenti považují navzdory upozorněním za neškodné. Zaznamenána je také konzumace alkoholu. Užívání návykových látek mohou rodiče rozpoznat změnou přátel a chování dítěte, ale také fyziologickými změnami, konkrétně zarudnutím očí, nadměrným zúžením, nebo rozšířením zornic, kožními defekty, dýchacími potížemi nebo ospalostí. Indikátorem je také mizení hodnotných věcí a peněz.

  „,“textWiki“:“

  Na středních školách se výchovní poradci v současnosti potýkají s negativním trendem konzumace tabákových výrobků a lehkých drog. Za problematické označují zejména vnímání lehkých drog, například marihuany, které studenti považují navzdory upozorněním za neškodné. Zaznamenána je také konzumace alkoholu. Užívání návykových látek mohou rodiče rozpoznat změnou přátel a chování dítěte, ale také fyziologickými změnami, konkrétně zarudnutím očí, nadměrným zúžením, nebo rozšířením zornic, kožními defekty, dýchacími potížemi nebo ospalostí. Indikátorem je také mizení hodnotných věcí a peněz.

  „}}],“second“:[{„id“:20,“type“:“shapeCitation“,“params“:{„citation“:“Stejně jako u ostatních problémů a změn chování, i tady platí, že zásadní je vzájemná komunikace! O problémech s dítětem mluvte.“}}]}},{„id“:21,“type“:“container100″,“params“:[],“shapes“:{„first“:[{„id“:22,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Jestliže na problém přijdete sami, podejte pomocnou ruku, zbytečně nevyčítejte. Dítě se k užívání lehkých drog či alkoholu může dostat poměrně nevinně, pod vlivem tlaku kolektivu nebo proto, že chce „zapadnout“. Každý má své slabosti, i vaše ratolest a může jí být například nízké sebevědomí, nekomunikativnost či introverze. Je důležité děti povzbudit, že i jiným způsobem si může najít kamarády, dát mu návrhy či příležitost navštěvovat kroužky. Jednejte s ním, pokud možno, s porozuměním, věnujte pozornost trávení společného času, a pokud je spolupráce složitá, navrhněte pomoc prostřednictvím odborníka – psychologa, protože dospívající o svých selháních a slabostech s rodiči mluví velmi neradi.

  „,“textWiki“:“

  Jestliže na problém přijdete sami, podejte pomocnou ruku, zbytečně nevyčítejte. Dítě se k užívání lehkých drog či alkoholu může dostat poměrně nevinně, pod vlivem tlaku kolektivu nebo proto, že chce „zapadnout“. Každý má své slabosti, i vaše ratolest a může jí být například nízké sebevědomí, nekomunikativnost či introverze. Je důležité děti povzbudit, že i jiným způsobem si může najít kamarády, dát mu návrhy či příležitost navštěvovat kroužky. Jednejte s ním, pokud možno, s porozuměním, věnujte pozornost trávení společného času, a pokud je spolupráce složitá, navrhněte pomoc prostřednictvím odborníka – psychologa, protože dospívající o svých selháních a slabostech s rodiči mluví velmi neradi.

  „}},{„id“:23,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Nebojte se odborníků“}},{„id“:24,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Pokud u dítěte zaznamenáte problém, zjistěte co nejvíce podrobností a ujistěte ho o vaší podpoře. Pokud je problém závažný, domluvte si individuální konzultaci s třídním učitelem, případně se spřízněným učitelem, který dítě zná. Na základě vašeho upozornění by měl třídní učitel kontaktovat výchovného poradce, nebo metodika primární prevence, který za pomoci odborníků z pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče pomůže problém dítěte vyřešit. Pokud komunikace na základní bázi selhává, směrujte vaše upozornění na ředitele školy, v krajním případě Českou školní inspekci nebo požádejte o pomoc psychologickou poradnu i bez doporučení školy.

  „,“textWiki“:“

  Pokud u dítěte zaznamenáte problém, zjistěte co nejvíce podrobností a ujistěte ho o vaší podpoře. Pokud je problém závažný, domluvte si individuální konzultaci s třídním učitelem, případně se spřízněným učitelem, který dítě zná. Na základě vašeho upozornění by měl třídní učitel kontaktovat výchovného poradce, nebo metodika primární prevence, který za pomoci odborníků z pedagogicko-psychologické poradny nebo střediska výchovné péče pomůže problém dítěte vyřešit. Pokud komunikace na základní bázi selhává, směrujte vaše upozornění na ředitele školy, v krajním případě Českou školní inspekci nebo požádejte o pomoc psychologickou poradnu i bez doporučení školy.

  „}}]}}],“layout“:“article“}“

  Denisa Maderová
  Denisa Maderová
  Specializace: duševní pohoda