Podvýživa jako skrytá hrozba

 • Nevhodné stravování
 • 2 minuty čtení
 • 26. 2. 2015
 • Tým Plus Pro Vás
 • Ve vyspělých státech je již známou skutečností, že prodlužování průměrné délky života a nižší porodnost ústí ve zvyšování počtu lidí v důchodovém věku. Co už je však méně známým faktem, je zvyšování počtu případů podvýživy u této skupiny lidí, která může vést k závažným zdravotním komplikacím.

  {containers“:[{„id“:1,“type“:“container100″,“params“:{},“shapes“:{„first“:[{„id“:2,“type“:“shapeOldArticle“,“params“:{„html“:“

  Podvýživa jako skrytá hrozba

  Ano, podvýživa se netýká pouze rozvojových zemí, s kterými máme tento termín obvykle spojen. Když se zamyslíme nad složením jídelníčku seniorů, je jejich strava často jednostranná, chybí v ní dostatečné množství všech potřebných živin a někdy i energie. Týká se to i České republiky, kde podle studie Českého statistického úřadu (ČSÚ) bude podíl obyvatel v důchodovém věku v roce 2065 více než třetinový vzhledem k celkovému počtu obyvatel.

  Podvýživa bývá často lékaři přehlížena a nediagnostikována. Přitom nedostatečná výživa člověka vede k zhoršení celkového zdravotního stavu, úbytku svalové hmoty, zhoršení tělesné zdatnosti a kvality života. Podvýživa však také zvyšuje potřebu zdravotní péče jak v nemocnicích (prodloužení doby hospitalizace, výskyt infekčních komplikací), tak v péči ambulantní.

  Proto byl ve spolupráci s Nestlé vyvinut nástroj pro odhalování této skryté hrozby. Jde o jednoduchý test MNA® (Mini Nutritional Assesment neboli Malý výživový test). Tento nástroj již od roku 1991 přispívá ke zkvalitňování života velké řady lidí a dnes patří mezi běžně používané pomůcky v nemocnicích a domovech důchodců po celém světě.

  Co je potřeba vědět pro vyplnění MNA®?

  Jde o test skládající se z jednoduchých měření a krátkých otázek, jehož vyplnění nám zabere přibližně deset minut. Otázky se bodově ohodnotí a podle celkového počtu bodů se určí, zda jde o zdravého člověka, člověka s rizikem vzniku podvýživy nebo osobu, která již podvýživou trpí. Jednoduchá měření zahrnují výšku, hmotnost a její úbytek, testové otázky pak můžeme rozdělit do tří kategorií. Všeobecné otázky se dotýkají životního stylu, užívaných léků a mobility, otázky z oblasti výživy mapují příjem potravin, nápojů a stravovací schopnost hodnoceného člověka. Poslední kategorií je subjektivní zhodnocení výživového a zdravotního stavu.

  Tento klinicky prověřený a mezinárodně uznávaný dotazník pomáhá odhalit riziko podvýživy dříve, než se u člověka projeví vážné úbytky na váze nebo pokles hladiny bílkovin v krvi. Na stránkách http://www.plusprovas.cz/clanek/7405-maly-vyzivovy-test nebo na www.podvyziva.cz si můžete díky zkrácené verzi MNA® ohodnotit i vy svůj nutriční stav nebo stav vašich blízkých, kteří by mohli patřit do rizikové skupiny seniorů.

  „}}]}}],“layout“:“article“}“

  Tým Plus Pro Vás
  Tým Plus Pro Vás
  S radostí až do mobilů