Věnováno všem tatínkům

 • Tipy pro rodiče
 • 10 minut čtení
 • 21. 4. 2018
 • Denisa Maderová
 • Welness
 • Vliv otce na děti je stejně zásadní jako vliv matky. Proto pro všechny tatínky přinášíme první díl článku, jak u dětí zabodovat.

  {containers“:[{„id“:3,“type“:“container100″,“params“:[],“shapes“:{„first“:[{„id“:4,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Když jde o výchovu, není tajemstvím, že s dětmi by měli čas trávit, pokud možno, oba rodiče a nejen na společných výletech, ale podniknout občas něco zvlášť s mámou a jindy zvlášť s tátou. S každým z rodičů se totiž děti věnují jiným věcem a to je obohacuje. Navíc záleží na tom, zda rodič tráví čas se synem či dcerou. V tomto článku se chceme věnovat všem tatínkům a motivovat je, aby se svými ratolestmi trávili více času.

  „,“textWiki“:“

  Když jde o výchovu, není tajemstvím, že s dětmi by měli čas trávit, pokud možno, oba rodiče a nejen na společných výletech, ale podniknout občas něco zvlášť s mámou a jindy zvlášť s tátou. S každým z rodičů se totiž děti věnují jiným věcem a to je obohacuje. Navíc záleží na tom, zda rodič tráví čas se synem či dcerou. V tomto článku se chceme věnovat všem tatínkům a motivovat je, aby se svými ratolestmi trávili více času.

  „}},{„id“:5,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Táta a syn“}},{„id“:6,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Pro syna by měl být jeho táta vzorem. Učí ho různým schopnostem, vědomostem, zručnosti a zároveň by mu měl dát příklad, jak překonávat životní překážky a vyrovnat se s problémem „chlapsky“. Otec syna ovlivňuje nejen tím, co mu říká a jak ho vychovává, ale také způsobem, jakým přistupuje k lidem okolo sebe, k problémům či výzvám. V různém věku syna jsou úlohy otce jiné. Od přímého vedení v dětství, přes ponechávání většího prostoru pro vlastní zkušenosti, rozhodnutí a cíle v rámci dospívání, až k případné transformaci na přátelství dvou rovnocenných mužů.

  Pro chlapce je velmi důležité, aby ho otec podporoval a oceňoval ho za jeho úspěchy. Otec má nezpochybnitelný vliv na budování sebevědomí a sebedůvěry svého syna. Stejně tak se chlapec prostřednictvím pozitivního vlivu tatínka identifikuje s mužskou rolí, se svou silou a přirozeným mužským chováním.

  V dětském věku, zejména od tří let, je táta důležitý vzor téměř ve všem. Chlapec chce napodobovat otce snad ve všech činnostech, chce být jako on. Je důležité, aby ho v této době rodič chválil, podporoval a zároveň vnímal jeho přirozené schopnosti, limity a dokázal ho připravit i na možný neúspěch. Dítě by si mělo být vědomé svých přirozených sil, aby nevnímalo neúspěch příliš negativně, jako své selhání.

  „,“textWiki“:“

  Pro syna by měl být jeho táta vzorem. Učí ho různým schopnostem, vědomostem, zručnosti a zároveň by mu měl dát příklad, jak překonávat životní překážky a vyrovnat se s problémem „chlapsky“. Otec syna ovlivňuje nejen tím, co mu říká a jak ho vychovává, ale také způsobem, jakým přistupuje k lidem okolo sebe, k problémům či výzvám. V různém věku syna jsou úlohy otce jiné. Od přímého vedení v dětství, přes ponechávání většího prostoru pro vlastní zkušenosti, rozhodnutí a cíle v rámci dospívání, až k případné transformaci na přátelství dvou rovnocenných mužů.

  Pro chlapce je velmi důležité, aby ho otec podporoval a oceňoval ho za jeho úspěchy. Otec má nezpochybnitelný vliv na budování sebevědomí a sebedůvěry svého syna. Stejně tak se chlapec prostřednictvím pozitivního vlivu tatínka identifikuje s mužskou rolí, se svou silou a přirozeným mužským chováním.

  V dětském věku, zejména od tří let, je táta důležitý vzor téměř ve všem. Chlapec chce napodobovat otce snad ve všech činnostech, chce být jako on. Je důležité, aby ho v této době rodič chválil, podporoval a zároveň vnímal jeho přirozené schopnosti, limity a dokázal ho připravit i na možný neúspěch. Dítě by si mělo být vědomé svých přirozených sil, aby nevnímalo neúspěch příliš negativně, jako své selhání.

  „}},{„id“:7,“type“:“shapeImage“,“params“:{„image“:“https://www.plusprovas.cz/image-cache/pagebuilder-fit-x/2295-denstatou-text2.jpg“,“alt“:“Otec a syn“,“id“:2295}},{„id“:8,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Ve věku dospívání či adolescence je také důležité, aby otec dokázal uznat synův názor, i když není totožný s jeho vlastním názorem či přesvědčením. Jednotlivé životní situace by mu měl otec vysvětlovat na konkrétních případech, neměl by mu předem bez vysvětlení něco zakazovat, ponižovat ho či nepřiměřeně trestat. Rodič má sice víc životních zkušeností, které nabyl během života, měl by si jich být vědomý, ale měl by je předávat pouze jako rady. Nesmí se totiž zapomenout na to, že někdy se syn musí poučit ze svých vlastních chyb, což je zcela nenahraditelná škola života. Při některém z přešlapů by měl otec projevit pochopení spíše než hněv, uvést také příklady, jak by se dala daná situace řešit jinak, ale zbytečně chybu nerozmazávat. Tímto přístupem se mladý muž daleko lépe poučí z chyb a posílí se také vztah a přirozená autorita a respekt vůči otci.

  Tatínkové by měli mít v patrnosti, že právě v dospívání má chlapec tendenci se s otcem porovnávat, „měřit síly“. To však neznamená, že by rodiče nerespektoval, pouze si chce podvědomě otestovat svou sílu a zvýšit své ego a sebevědomí, což není chybou. Pro otce tedy není na místě prosazování sebe, své moci, pocity zraněnosti ani pocity nedostatku respektu. Syn by mu pak nedůvěřoval, mohl by se ho bát nebo by ho mohl začít odmítat respektovat jako přirozenou autoritu. Naopak je na místě v této situaci pouze dostatek zdravého sebevědomí a chování, jako kdykoli jindy. Otec přece má převahu nad dítětem pouze tím, že je otec, a to děti dobře ví, i když mu to nepřipomínáte. Zkuste jít dobrým příkladem, být přítelem, ale zároveň člověkem, který má právo vyjádřit také nesouhlas s něčím, co pro vašeho syna není dobré. Nezapomeňte mu také alespoň jednou za čas říct, že ho máte rádi a že pro něj chcete to nejlepší. Mladý člověk časem sám pochopí, proč s něčím nesouhlasíte a co k němu cítíte. Zároveň pro něj budete vzorem, přirozenou autoritou a bude si vás vážit.

  „,“textWiki“:“

  Ve věku dospívání či adolescence je také důležité, aby otec dokázal uznat synův názor, i když není totožný s jeho vlastním názorem či přesvědčením. Jednotlivé životní situace by mu měl otec vysvětlovat na konkrétních případech, neměl by mu předem bez vysvětlení něco zakazovat, ponižovat ho či nepřiměřeně trestat. Rodič má sice víc životních zkušeností, které nabyl během života, měl by si jich být vědomý, ale měl by je předávat pouze jako rady. Nesmí se totiž zapomenout na to, že někdy se syn musí poučit ze svých vlastních chyb, což je zcela nenahraditelná škola života. Při některém z přešlapů by měl otec projevit pochopení spíše než hněv, uvést také příklady, jak by se dala daná situace řešit jinak, ale zbytečně chybu nerozmazávat. Tímto přístupem se mladý muž daleko lépe poučí z chyb a posílí se také vztah a přirozená autorita a respekt vůči otci.

  Tatínkové by měli mít v patrnosti, že právě v dospívání má chlapec tendenci se s otcem porovnávat, „měřit síly“. To však neznamená, že by rodiče nerespektoval, pouze si chce podvědomě otestovat svou sílu a zvýšit své ego a sebevědomí, což není chybou. Pro otce tedy není na místě prosazování sebe, své moci, pocity zraněnosti ani pocity nedostatku respektu. Syn by mu pak nedůvěřoval, mohl by se ho bát nebo by ho mohl začít odmítat respektovat jako přirozenou autoritu. Naopak je na místě v této situaci pouze dostatek zdravého sebevědomí a chování, jako kdykoli jindy. Otec přece má převahu nad dítětem pouze tím, že je otec, a to děti dobře ví, i když mu to nepřipomínáte. Zkuste jít dobrým příkladem, být přítelem, ale zároveň člověkem, který má právo vyjádřit také nesouhlas s něčím, co pro vašeho syna není dobré. Nezapomeňte mu také alespoň jednou za čas říct, že ho máte rádi a že pro něj chcete to nejlepší. Mladý člověk časem sám pochopí, proč s něčím nesouhlasíte a co k němu cítíte. Zároveň pro něj budete vzorem, přirozenou autoritou a bude si vás vážit.

  „}},{„id“:9,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Tatínek a dcera“}},{„id“:10,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Role otce ve vztahu k dceři je více specifická. Pro dceru je táta vůbec prvním mužem v jejím životě a často zanechává vliv na to, jak bude v budoucnosti vnímat opačné pohlaví. Jeho role by jí měla ukazovat mužskou stránku světa. Kromě toho, tátové obvykle dcery učí asertivitě a dodávají jim odvahu do života. Otcové mívají také výrazný vliv na sebevědomí své dcery. Je velmi důležité, aby ji uměl povzbudit, polichotit. Slova podpory a galantnost dívky od otců vnímají jiným způsobem než od matky.

  Největší vliv má na dceru vzájemný vztah otce a dcery okolo 4 – 6 let věku, psychology často nazývané oidipovským obdobím. Je typické, že se dcery „zamilovávají“ do svých tatínků v nejčistším slova smyslu. Často dokonce dcerky říkají, že až budou velké, vezmou si tatínka. Chtějí pro něj být nejkrásnější, nejmilovanější a jediné.

  „,“textWiki“:“

  Role otce ve vztahu k dceři je více specifická. Pro dceru je táta vůbec prvním mužem v jejím životě a často zanechává vliv na to, jak bude v budoucnosti vnímat opačné pohlaví. Jeho role by jí měla ukazovat mužskou stránku světa. Kromě toho, tátové obvykle dcery učí asertivitě a dodávají jim odvahu do života. Otcové mívají také výrazný vliv na sebevědomí své dcery. Je velmi důležité, aby ji uměl povzbudit, polichotit. Slova podpory a galantnost dívky od otců vnímají jiným způsobem než od matky.

  Největší vliv má na dceru vzájemný vztah otce a dcery okolo 4 – 6 let věku, psychology často nazývané oidipovským obdobím. Je typické, že se dcery „zamilovávají“ do svých tatínků v nejčistším slova smyslu. Často dokonce dcerky říkají, že až budou velké, vezmou si tatínka. Chtějí pro něj být nejkrásnější, nejmilovanější a jediné.

  „}},{„id“:11,“type“:“shapeImage“,“params“:{„image“:“https://www.plusprovas.cz/image-cache/pagebuilder-fit-x/2296-denstatou-text.jpg“,“alt“:“Otec a dcera“,“id“:2296}},{„id“:12,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Je typické, že dcery častokrát před otcem tančí, předvádí se, objímají ho, chtějí mu sedět na kolenou. Otcové by měli vědět, že je to pouze čistě platonický projev lásky a náklonnosti. Jakákoli narážka na toto chování by mohlo dceru zranit. Neměl by se stranit mazlení ani jí odpírat komplimenty. Je ale také důležité nastavit hranice. Děti rády experimentují a zkouší, co si mohou dovolit. V takových případech je nutné dětem vše s láskou vysvětlit, nijak jim nelhat.

  Další důležité období pro otce a dceru je jak jinak, než období puberty a dospívání. To jsou většinou tatínkové na své dcery pyšní, obdivují, jak se proměňují v ženy. Jejich vztah je však v tomto období křehký. Otec by měl hrát roli obránce, opory a muže, který jí nikdy neublíží. Dcera si podle otce do určité míry vybírá životního partnera a je velmi důležité, aby pro ni byl otec dobrým vzorem. Aby nepůsobil despoticky, a zároveň, aby si byl vědom své otcovské role.

  Stejně jako u chlapců platí, že je důležité dcerku akceptovat, uznávat její názory. Zároveň, ale umět prokázat nesouhlas, strach i hranice ze strany otce. Tehdy by měla dcera získat pocit, že muži ji mají milovat, akceptovat, ale i chránit, a zároveň by si měli stát za svými názory a činy.

  Děti vždy ocení čas strávený se svými rodiči. Ideální ale je, když si otec jednou za čas najde chvilku, kterou by strávil pouze se svými dětmi. Dospělí často vzpomínají na chvíle, které s nimi otec trávil. V dalším dílu tatínci najdou hned několik tipů, jak s dětmi trávit čas.

  „,“textWiki“:“

  Je typické, že dcery častokrát před otcem tančí, předvádí se, objímají ho, chtějí mu sedět na kolenou. Otcové by měli vědět, že je to pouze čistě platonický projev lásky a náklonnosti. Jakákoli narážka na toto chování by mohlo dceru zranit. Neměl by se stranit mazlení ani jí odpírat komplimenty. Je ale také důležité nastavit hranice. Děti rády experimentují a zkouší, co si mohou dovolit. V takových případech je nutné dětem vše s láskou vysvětlit, nijak jim nelhat.

  Další důležité období pro otce a dceru je jak jinak, než období puberty a dospívání. To jsou většinou tatínkové na své dcery pyšní, obdivují, jak se proměňují v ženy. Jejich vztah je však v tomto období křehký. Otec by měl hrát roli obránce, opory a muže, který jí nikdy neublíží. Dcera si podle otce do určité míry vybírá životního partnera a je velmi důležité, aby pro ni byl otec dobrým vzorem. Aby nepůsobil despoticky, a zároveň, aby si byl vědom své otcovské role.

  Stejně jako u chlapců platí, že je důležité dcerku akceptovat, uznávat její názory. Zároveň, ale umět prokázat nesouhlas, strach i hranice ze strany otce. Tehdy by měla dcera získat pocit, že muži ji mají milovat, akceptovat, ale i chránit, a zároveň by si měli stát za svými názory a činy.

  Děti vždy ocení čas strávený se svými rodiči. Ideální ale je, když si otec jednou za čas najde chvilku, kterou by strávil pouze se svými dětmi. Dospělí často vzpomínají na chvíle, které s nimi otec trávil. V dalším dílu tatínci najdou hned několik tipů, jak s dětmi trávit čas.

  „}}]}}],“layout“:“article“}“

  Denisa Maderová
  Denisa Maderová
  Specializace: duševní pohoda