Pro rodiče

Milí rodiče,

Každý z Vás usiluje o to, aby jeho dítě bylo zdravé, aktivní a nemělo problémy. Výživa a životní styl je nedílnou součástí této snahy a v dnešní uspěchané době, plné nových občas proti sobě jdoucích poznatků to není vůbec snadné. Neměnné ovšem zůstává, že jen pestrá a pravidelná strava z kvalitních surovin doplněná pohybovými aktivitami vede k vyváženému životnímu stylu.

V programu Nestlé pro zdraví dětí usilujeme o to naučit děti samy rozlišit, co to znamená vyvážený životní styl a jak na to. Připravili jsme proto ve spolupráci s odborníky na výživu ze Společnosti pro výživu program Nestlé pro zdraví dětí. Program v 5 modulech nabízí vzdělávání v této oblasti a pomáhá učitelům dětem poznat důležitost vyvážené a pestré stravy a také pohybu. Naši lektoři ve škole připraví ukázkovou hodinu a další již s pomocí připravených materiálů ke stažení zvládnou sami. Máte zájem, aby i děti ve vaší škole takovým vzděláváním prošly?
Kontaktujte Michaelu Křížkovou

Uvědomujeme si, že i Vy řešíte jak dětem nastavit správně jídelníček. Chceme i Vás podpořit, a proto i pro Vás připravujeme informace k tomu jak pro své dítě připravit zdravou svačinu do školy, rychlou a dobrou večeři nebo hodnotnou a atraktivní snídani.

1. prevence rizik výživy

Prozkoumejte jaký vliv má výživa na naše zdraví. Ukazuje se, že opravdu velký! Zanedbání nebo špatné návyky by se nám mohly vymstít, a tak je dobré si uvědomit, co každému z nás může hrozit a jak se před riziky chránit.

Aktivity ve třídě

 • Společný brainstorming: Co si děti představí, když se o někom řekne, že má problémy s výživou – záznam na tabuli nebo flipchart
 • Společné roztřídění ‒ sady obrázků znázorňujících projevy problémů s výživou; roztřídění do kategorií:
  • nadváha a obezita
  • podvýživa
  • nedostatek vitamínů a minerálních látek (přebytek soli)
  • špatná hygiena
  • špatné stravovací návyky
  (k názvům problémů děti řadí obrázky ‒ z druhé strany obrázků je kontrola)
 • Práce ve skupinkách (pro každou kategorii) s pracovními listy:
  • přiřazení obrázku projevu k vybrané příčině
  • doplnění argumentace v logickém cyklu ve skupince: DŮSLEDEK (co mi hrozí, omezuje), NÁPRAVA (co dělat; prevence i řešení, pokud stav nastal), ODMĚNA (co mi to přinese, výhody)
 • Prezentace výsledků práce skupinek před třídou – diskuse, doplnění, zdůraznění priorit…
 • Individuální práce s dotazníkem: Jak si stojím ve vztahu k rizikům. Vyhodnocení dotazníku – co bych mohl dělat jinak, abych předešel rizikům.
 • Sdílení poznání ve třídě.

2. hygiena a potraviny

Podcenění správného nakládání s potravinami je cestou k jejich znehodnocení. Z bezpečné potraviny se může stát opravdu nebezpečná. Pokusíme se na příkladu běžné školní svačiny odhalit, kde na nás číhají nebezpečí a jak se jim vyhnout.

Aktivity ve třídě

 • Celá třída společně hledá definici, co je hygiena. Jaké jsou základní hygienické zvyky/normy. Co by se mohlo stát, kdyby se hygienické normy nedodržovaly (zkušenosti dětí). Vše se může zapisovat na flipchart – později se může použít při vyplňování pracovního listu.
 • Rozdělení dětí do 5 skupin pro další práci.
 • Lektor seznámí děti se 3 typy rizik – mikrobiologická, chemická a fyzikální rizika ‒ a předloží dětem jejich definici. Žáci pak přiřazují k jednotlivým typům rizik obrázky (např. plíseň, cizí předmět,…). Přitom doloží, že chápou rozdíly mezi riziky. Na rubu obrázků je kontrola – např. barva či počáteční písmeno (M, Ch, F).
 • Děti si ve skupinkách sestaví fotoseriál – dějová posloupnost od nákupu přes transport, uložení, zpracování až po snědení svačiny.
 • Každá skupina dostane (vylosuje si) 1 fázi z fotoseriálu. Do připraveného pracovního listu se seznamem rizik si budou k potravinám zapisovat značkami, kde můžou riziko způsobit ony samy (jako nakupující), kde bylo způsobeno jiným vlivem (nedodržení pravidel/norem od výroby po místo prodeje). Zároveň si ke každému riziku značí, jestli se s ním už někdo z nich někdy setkal. Pak se vyhodnotí počet rizik, která může způsobit nakupující (dítě), obchod a výroba.
 • Každá skupina pak prezentuje ostatním své výsledky.
 • Vyhodnocení pracovního listu ve vztahu k sobě – kde se mi daří dodržovat zásady hygieny, a kde mám problém? Každý sám za sebe si pak vybere 3 rizika, která se ho týkají, a navrhne nápravu ‒ jak bude rizikům předcházet. (Zapíše si do osobního pracovního listu.)
 • Možnost sdílení s ostatními. Povzbuzení ke sdílení s rodiči.
 • Nabídka další aktivity: Hra na detektivy. Lektor uvede několik příkladů ze světa (nebo z ČR), které byly v médiích, a děti se pokusí přijít na to, ve které části se stala chyba. Tato hra by mohla být formou kvízu – dětem se nabídnou 3 možné odpovědi.

3. propagace ovoce a zeleniny

Každý souhlasí s tím, že zelenina a ovoce jsou důležitou součástí stravy. V našem jídelníčku jsou ale zastoupeny často nedostatečně. Pokusíme se to vylepšit tím, že si uděláme přehled o svých chutích a najdeme doporučení, jak svůj jídelníček o ovoce a zeleninu obohatit.

Téma přímo podporuje jedno z předních doporučení dokumentu Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky, který vydala v roce 2012 Společnost pro výživu: „Zvýšení spotřeby zeleniny a ovoce včetně ořechů (vzhledem k vysokému obsahu tuku musí být příjem ořechů v souladu s příjmem ostatních zdrojů tuku, aby nedošlo k překročení celkového příjmu tuku) se zřetelem k přívodu ochranných látek, významných v prevenci nádorových i kardiovaskulárních onemocnění, ale též ve vztahu ke snižování přívodu energie a zvýšení obsahu vlákniny ve stravě. Denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být cca 2:1).“
Viz: http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/

Aktivity ve třídě

Úvodní diskuse

Lektor se ptá, jestli děti rády jedí ovoce. A jedí rády zeleninu?

Hra: Kdo rád jí zeleninu, stoupne si. Kdo rád jí ovoce, zamává. Kdo má raději ovoce než zeleninu?

K čemu je dobré jíst ovoce a zeleninu? Proč jsou ovoce a zelenina pro člověka důležité? (Protože obsahují vitamíny, minerální látky a vlákninu – všechny tyhle složky chrání lidský organismus před různými poruchami a chorobami, podporují správné fungování orgánů – srdce, trávicího traktu, svalů, kůže… – a jsou nezbytné pro zdravý růst.)

Test konzumace ovoce/zeleniny

Podívejme se, jak na tom jsme! Udělejme si test pestrosti na tiketech ovoce a zeleniny!

Děti dostanou 3 tikety:

V této hodině budeme pracovat jen s tiketem Exotické ovoce. Doporučujeme práci spojit s malou ochutnávkou (např. mango, papája, nashi, avokádo). Je třeba dát pozor na děti, které jsou alergické a nemohou některé druhy jíst! Zbylé 2 tikety si děti nechají pro vyhodnocení na doma.

Děti individuálně vyplňují test. Kromě osobních chuťových preferencí (volba jednoho ze smajlíků) si zaznamenávají, co by chtěly jíst častěji (ikona košíčku) a u čeho při ochutnávce objevily, že jim chutná (ikona hvězdičky). Podle návodu si spočítají vlastní index a získají titul Ovocožrouta odpovídající úrovně. Organizační poznámka: Věnovat pozornost pečlivému vysvětlení instrukcí k vyplnění tiketu a podrobně popsat, jak vypočítat index. Nezapomenout na ikonky košíku a hvězdičky. Mít k dispozici kalkulačky pro mladší žáky. Výpočet indexu může hodinu zdržet – doporučujeme, aby učitel výpočet koordinoval.

Výsledky testů – titul Ovocožrout

Rozdělení titulů je možné zapisovat do předpřipraveného vyhodnocovacího listu nebo zaznamenávat na tabuli či flipchart a udělat si profil třídy.

Společné vyhodnocení, jak je na tom celá třída – rychlá metoda je hlasování: Pro děti nepředstavuje stres, i když samy mají výsledek nižší.

Způsoby úpravy ovoce a zeleniny

Ukázalo se, že děti mají rády ovoce a se zeleninou by to bylo asi podobné. Zkusme se nyní podívat na ovoce a zeleninu na všech 3 tiketech a vypátrat řadu způsobů, jak se stanou součástí jídelníčku!

Děti jsou vyzvány, aby nabízely různé atraktivní formy úpravy ovoce a zeleniny. Lektor může napovídat formy, jež nebyly spontánně zmíněné (podle nápovědy v závorce u níže uvedených kategorií).

Kategorie:

 • syrová (S tímto pohledem byl vyplňován test – nyní se na ni nebudeme zaměřovat.)
 • vařená a dušená (Co může být zeleninovou přílohou? A co ovocné knedlíky?)
 • grilovaná, pečená a smažená (Také rádi připravujete jídlo na zahradě? Co se hodí do koláče?)
 • džus, vymačkaná šťáva, sirup (A co pití?)
 • naložená, kompotovaná, sušená (Jak se naloží s přebytkem po sklizni na zahrádce?)
 • džem, marmeláda a pomazánka (Co máte rádi na chlebu?)
 • mražená (Ano, ale to je většinou polotovar, ve vhodnou chvíli se použije k další úpravě.)

Děti se rozdělí do skupin, každá se bude zabývat 1 kategorií podle pracovních listů. Na pracovní list sepíší výčet vhodných zástupců a jídel. Uvádějí, co jim chutná.

Jednotlivé skupiny nakonec představí svá doporučení.

Jídelníček

Lektor: „Takže přehlídku báječných receptů máme, a teď se zaměřme na to, jak si se zeleninou a ovocem poradit každý den. Jíte je každý den? A jíte jich dost?“

Individuální práce: Děti dostanou předpřipravený jídelníček. Jejich úkolem je doplnit ovoce a zeleninu nebo nahradit některé jídlo ovocem či zeleninou tak, aby dosáhly 4‒5 porcí a zároveň volily řešení, které jim chutná.

Organizační poznámka: Je třeba dětem opakovaně připomenout, že pracujeme výhradně na tématu ovoce a zeleniny… Spontánně mají tendenci modifikovat jídelníček podle svých chutí i jinými potravinami. Předpřipravený jídelníček je s výjimkou zastoupení zeleniny pestrý a proto není cílem změnit vše. Řadu důležitých potravin či jídel – např. polévku, celozrnné pečivo – je vhodné zachovat a přemýšlet o jejich doplnění (jsou uvedeny černě). Červeně napsané potraviny mohou být nahrazeny nebo také jen doplněny. Nápoje jsou považovány za zpestření jídelníčku. Některé děti se snaží s úkolem vypořádat zjednodušeně – například marmeládu přidávají několikrát nebo zůstanou pouze u svých oblíbených sladkých jídel. Lektor je může vyzvat, aby odpověděly, co se s nimi stane, pokud budou jíst tolik cukru.)

Doporučený domácí úkol: Děti dostanou prázdný jídelníček, aby sledovaly jeden svůj den (třeba ten dnešní) ‒ vyplnily si ho a posoudily, zda byla dodržena dávka 5 porcí ovoce a zeleniny denně. Odpoledne a večer si ho případně mohou upravit či doplnit.

Krátká společná reflexe s lektorem: Co se vám nejvíce líbilo, co vás zaujalo? Co jste objevili pro sebe? Jak chcete vylepšit svůj jídelníček? (Sdílení mezi dětmi.)

Nabídka dalších aktivit – témata na následující hodinu

Tyto aktivity jsou nabídkou pro třídy, kde by pedagogové chtěli připravené téma dále rozvinout a nabyté znalosti a zkušenosti u dětí posílit. Předpokládaná časová dotace je 1 vyučovací hodina, tedy 45 minut. Tyto aktivity nejsou součástí kampaně realizované společností ŠIK.

 • Vyhodnocení samostatně zpracovaných testů zelenina
  • Rozložení titulů obdobné jako v úvodní hodině
  • Hledání nejoblíbenějších druhů
  • Hledání nejméně oblíbených druhů, sdílení zajímavých úprav a receptů, které by podpořily jejich začlenění do jídelníčku
 • Vyhodnocení domácího úkolu – reálný jídelníček dne:
  • Jak to bylo složité? Kdo pouze zapsal svůj běžný jídelníček a splnil požadavek 5 porcí zeleniny a ovoce? Kdo musel proto, aby splnil požadavek, zařadit další porce? Komu se splnit nepovedlo?
  • Sdílení doporučení, tipů, triků úspěšných…
 • Pravdy a pověsti o ovoci a zelenině:>
  • Lektor se ptá dětí, jestli někdy slyšely něco, co se o ovoci či zelenině povídá ‒ proč je dobré je jíst, k čemu jsou a podobně, a uvede příklad: „Mně doma říkali, že v citrónu je nejvíc vitamínu C.“
  • Děti vzpomínají, co znají; lektor tato tvrzení/mýty může zapisovat na tabuli nebo na flipchart. Doplní je– o připravené teorie z metodického materiálu.
  • Děti se rozdělí do několika skupinek a každá skupina dostane 1‒2 pracovní listy Pravda nebo pověra. Diskutuje o nich, vyhodnotí převažující názor, zda se jedná o pravdu, nebo pověru, a uvede proč. (Lektor představí práci s pracovním listem, kde by se děti měly snažit najít argumenty pro i proti a poté se rozhodnout, co je významnější nebo zda mohou být situace, kdy tvrzení je platné a kdy naopak není (vybarví ikonku s fajfkou nebo křížkem). Přemýšlet nad tím, kam je směřuje nápověda – většinou napovídá pro i proti. Lektor je předem upozorní, že u některých tvrzení mohou být platné argumenty pro i proti.)
  • Pokud předchozí práci ukončí, vyzvednou si kontrolní list a porovnají svoje zjištění s ním.
  • Jednotlivé skupinky prezentují napřed své posouzení a pak doplňují, upřesňují nebo opravují ve shodě s kontrolním listem.
  • Lektor může vést závěrečnou reflexi: Která pravda nebo pověst mě nejvíce překvapily? K čemu mě nové poznání pravd a pověstí o ovoci a zelenině povzbuzuje?

Stáhnout všechny materiály k tématu (.zip, 12,2 MB)

4. vyvážená strava

Vyvážená strava představuje ideál, ke kterému se pokusíme přiblížit. Začneme hledáním toho, co ji tvoří, a poté se zaměříme na pestrost našeho jídelníčku, až dospějeme k poznání potravinové pyramidy.

Aktivity ve třídě

 • Lektor otevře společnou diskusi k definici vyvážené stravy – co znamená „vyvážená“? Zapisuje podstatné výstupy z brainstormingu, které by měly zahrnout následující charakteristiky (případně s pomocí lektora):
  • Pestrá – součástí jídelníčku je většina kategorií potravin; opak jednostranné.
  • Správně rozložená v rámci kategorií – vhodné množství zdrojů cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a minerálů.
  • Přiměřená, pokud jde o množství – dostatek, ale nikoli přebytek živin i energie.
  • Správně rozvržená v rámci dne – odpovídající dennímu rytmu aktivit.
   (Další část lekce se věnuje 1. a 2. odrážce, 3. a 4. je tématem následující lekce.)
 • Individuální práce s pracovním listem: Děti si „virtuálně“ projdou obchod s potravinami, kde navštíví jednotlivá oddělení s mnohými zástupci potravin:
  • Ovoce
  • Zelenina
  • Pečivo a přílohy
  • Mléko a mléčné výrobky
  • Maso, ryby a vejce
  • Sladké a slané pochoutky
   Děti mají v každé kategorii 10 nejtypičtějších zástupců a označí si ty, které jsou součástí jejich běžného jídelníčku. Vypočítají si skóre v kategorii i celkové skóre pestrosti.
 • Děti mohou své výsledky ve třídě sdílet a/nebo vyhodnotit, které kategorie jsou nejoblíbenější a naopak, a to např. zaznamenáním na tabuli. Mohou hledat šampióna pestrosti nebo vztahovat svůj výsledek k průměru či střední hodnotě.
 • Děti se rozdělí do menších skupinek (max. 4 děti) a sestaví rozstříhanou potravinovou pyramidu (varianta vytvořená Společností pro výživu). Společně s lektorem si ujasní, do kterého patra pyramidy se řadí které potraviny (z „virtuálního“ obchodu). Objeví a vysvětlí si, proč je základna největší a horní patro nejmenší a jaký počet porcí by měl během dne být v jednotlivých patrech a sekcích.
 • Následně děti mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojicích. Sepíší si do připraveného formuláře jídelníček předešlého dne. Do pracovního listu s nevyplněnou pyramidou si podle jídelníčku zaznamenají porce z minulého dne a spočítají počet porcí v jednotlivých sekcích pyramidy. Vyznačí, kde mají nedostatek, kde přebytek.
 • Na základě sestavené pyramidy s uvedeným počtem porcí za den v jednotlivých patrech se děti pokusí svůj jídelníček upravit, aby dosáhly žádoucího počtu porcí a pestrosti jídel. Provedou výměnu, doplnění, ubrání. K tomu jim poslouží pracovní list z úvodu lekce – jak procházely jednotlivými odděleními potravinového obchodu – vyznačí graficky.
 • Na závěr se pokusí zformulovat samy pro sebe 1‒3 doporučení, která by jim pomohla k vyváženější stravě. Lektor je povzbudí, aby se nedržely jen zkušenosti ze zpracovaného dne, ale vzaly v potaz své zvyklosti. Doporučení mohou mít veselou notu: Více zelí od pondělí do pondělí! Děti je mohou sdílet ve třídě nebo hledat, která jsou tematicky nejčetnější. U Niny více zeleniny.