Pro učitele

Vážení učitelé,

Víme, že vyvážený životní styl je důležitou součástí zdravého vývoje dětí i nás samotných. Není však vždy snadné se v mnoha informacích orientovat a předat tyto informace dětem zajímavou formou je opravdu náročné. Připravili jsme v odborné spolupráci se Společností pro výživu vzdělávací program Nestlé pro zdraví dětí určený žákům 3.-7. tříd a to ve vyváženém životním stylu. Cílem programu je úvést děti do toho, co je to pestrá a vyváženáí strava a životní styl, důležitost pohybových aktivit a ukázat jak nevhodný životní styl ovlivňuje zdraví, výkon a nálady.

V této sekci najdete tematické výukové lekce doplněné metodickým komentářem určené pro edukaci v oblasti vyváženého životního stylu. Všechny lekce jsou přehledně rozčleněny a obsahují výukové pomůcky ke stažení. Podle tohoto scénáře probíhá výuka v rámci kampaně organizované společností ŠIK ‒ Školní informační kanál. S pomocí materiálů, které si můžete stáhnout, je možné ji realizovat také zcela samostatně.

1. prevence rizik výživy

Prozkoumejte jaký vliv má výživa na naše zdraví. Ukazuje se, že opravdu velký! Zanedbání nebo špatné návyky by se nám mohly vymstít, a tak je dobré si uvědomit, co každému z nás může hrozit a jak se před riziky chránit.

Aktivity ve třídě

 • Společný brainstorming: Co si děti představí, když se o někom řekne, že má problémy s výživou – záznam na tabuli nebo flipchart
 • Společné roztřídění ‒ sady obrázků znázorňujících projevy problémů s výživou; roztřídění do kategorií:
  • nadváha a obezita
  • podvýživa
  • nedostatek vitamínů a minerálních látek (přebytek soli)
  • špatná hygiena
  • špatné stravovací návyky
  (k názvům problémů děti řadí obrázky ‒ z druhé strany obrázků je kontrola)
 • Práce ve skupinkách (pro každou kategorii) s pracovními listy:
  • přiřazení obrázku projevu k vybrané příčině
  • doplnění argumentace v logickém cyklu ve skupince: DŮSLEDEK (co mi hrozí, omezuje), NÁPRAVA (co dělat; prevence i řešení, pokud stav nastal), ODMĚNA (co mi to přinese, výhody)
 • Prezentace výsledků práce skupinek před třídou – diskuse, doplnění, zdůraznění priorit…
 • Individuální práce s dotazníkem: Jak si stojím ve vztahu k rizikům. Vyhodnocení dotazníku – co bych mohl dělat jinak, abych předešel rizikům.
 • Sdílení poznání ve třídě.

2. hygiena a potraviny

Podcenění správného nakládání s potravinami je cestou k jejich znehodnocení. Z bezpečné potraviny se může stát opravdu nebezpečná. Pokusíme se na příkladu běžné školní svačiny odhalit, kde na nás číhají nebezpečí a jak se jim vyhnout.

Aktivity ve třídě

 • Celá třída společně hledá definici, co je hygiena. Jaké jsou základní hygienické zvyky/normy. Co by se mohlo stát, kdyby se hygienické normy nedodržovaly (zkušenosti dětí). Vše se může zapisovat na flipchart – později se může použít při vyplňování pracovního listu.
 • Rozdělení dětí do 5 skupin pro další práci.
 • Lektor seznámí děti se 3 typy rizik – mikrobiologická, chemická a fyzikální rizika ‒ a předloží dětem jejich definici. Žáci pak přiřazují k jednotlivým typům rizik obrázky (např. plíseň, cizí předmět,…). Přitom doloží, že chápou rozdíly mezi riziky. Na rubu obrázků je kontrola – např. barva či počáteční písmeno (M, Ch, F).
 • Děti si ve skupinkách sestaví fotoseriál – dějová posloupnost od nákupu přes transport, uložení, zpracování až po snědení svačiny.
 • Každá skupina dostane (vylosuje si) 1 fázi z fotoseriálu. Do připraveného pracovního listu se seznamem rizik si budou k potravinám zapisovat značkami, kde můžou riziko způsobit ony samy (jako nakupující), kde bylo způsobeno jiným vlivem (nedodržení pravidel/norem od výroby po místo prodeje). Zároveň si ke každému riziku značí, jestli se s ním už někdo z nich někdy setkal. Pak se vyhodnotí počet rizik, která může způsobit nakupující (dítě), obchod a výroba.
 • Každá skupina pak prezentuje ostatním své výsledky.
 • Vyhodnocení pracovního listu ve vztahu k sobě – kde se mi daří dodržovat zásady hygieny, a kde mám problém? Každý sám za sebe si pak vybere 3 rizika, která se ho týkají, a navrhne nápravu ‒ jak bude rizikům předcházet. (Zapíše si do osobního pracovního listu.)
 • Možnost sdílení s ostatními. Povzbuzení ke sdílení s rodiči.
 • Nabídka další aktivity: Hra na detektivy. Lektor uvede několik příkladů ze světa (nebo z ČR), které byly v médiích, a děti se pokusí přijít na to, ve které části se stala chyba. Tato hra by mohla být formou kvízu – dětem se nabídnou 3 možné odpovědi.

3. propagace ovoce a zeleniny

Každý souhlasí s tím, že zelenina a ovoce jsou důležitou součástí stravy. V našem jídelníčku jsou ale zastoupeny často nedostatečně. Pokusíme se to vylepšit tím, že si uděláme přehled o svých chutích a najdeme doporučení, jak svůj jídelníček o ovoce a zeleninu obohatit.

Téma přímo podporuje jedno z předních doporučení dokumentu Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky, který vydala v roce 2012 Společnost pro výživu: „Zvýšení spotřeby zeleniny a ovoce včetně ořechů (vzhledem k vysokému obsahu tuku musí být příjem ořechů v souladu s příjmem ostatních zdrojů tuku, aby nedošlo k překročení celkového příjmu tuku) se zřetelem k přívodu ochranných látek, významných v prevenci nádorových i kardiovaskulárních onemocnění, ale též ve vztahu ke snižování přívodu energie a zvýšení obsahu vlákniny ve stravě. Denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být cca 2:1).“
Viz: http://www.vyzivaspol.cz/vyzivova-doporuceni-pro-obyvatelstvo-ceske-republiky/

Aktivity ve třídě

Úvodní diskuse

Lektor se ptá, jestli děti rády jedí ovoce. A jedí rády zeleninu?

Hra: Kdo rád jí zeleninu, stoupne si. Kdo rád jí ovoce, zamává. Kdo má raději ovoce než zeleninu?

K čemu je dobré jíst ovoce a zeleninu? Proč jsou ovoce a zelenina pro člověka důležité? (Protože obsahují vitamíny, minerální látky a vlákninu – všechny tyhle složky chrání lidský organismus před různými poruchami a chorobami, podporují správné fungování orgánů – srdce, trávicího traktu, svalů, kůže… – a jsou nezbytné pro zdravý růst.)

Test konzumace ovoce/zeleniny

Podívejme se, jak na tom jsme! Udělejme si test pestrosti na tiketech ovoce a zeleniny!

Děti dostanou 3 tikety:

V této hodině budeme pracovat jen s tiketem Exotické ovoce. Doporučujeme práci spojit s malou ochutnávkou (např. mango, papája, nashi, avokádo). Je třeba dát pozor na děti, které jsou alergické a nemohou některé druhy jíst! Zbylé 2 tikety si děti nechají pro vyhodnocení na doma.

Děti individuálně vyplňují test. Kromě osobních chuťových preferencí (volba jednoho ze smajlíků) si zaznamenávají, co by chtěly jíst častěji (ikona košíčku) a u čeho při ochutnávce objevily, že jim chutná (ikona hvězdičky). Podle návodu si spočítají vlastní index a získají titul Ovocožrouta odpovídající úrovně. Organizační poznámka: Věnovat pozornost pečlivému vysvětlení instrukcí k vyplnění tiketu a podrobně popsat, jak vypočítat index. Nezapomenout na ikonky košíku a hvězdičky. Mít k dispozici kalkulačky pro mladší žáky. Výpočet indexu může hodinu zdržet – doporučujeme, aby učitel výpočet koordinoval.

Výsledky testů – titul Ovocožrout

Rozdělení titulů je možné zapisovat do předpřipraveného vyhodnocovacího listu nebo zaznamenávat na tabuli či flipchart a udělat si profil třídy.

Společné vyhodnocení, jak je na tom celá třída – rychlá metoda je hlasování: Pro děti nepředstavuje stres, i když samy mají výsledek nižší.

Způsoby úpravy ovoce a zeleniny

Ukázalo se, že děti mají rády ovoce a se zeleninou by to bylo asi podobné. Zkusme se nyní podívat na ovoce a zeleninu na všech 3 tiketech a vypátrat řadu způsobů, jak se stanou součástí jídelníčku!

Děti jsou vyzvány, aby nabízely různé atraktivní formy úpravy ovoce a zeleniny. Lektor může napovídat formy, jež nebyly spontánně zmíněné (podle nápovědy v závorce u níže uvedených kategorií).

Kategorie:

 • syrová (S tímto pohledem byl vyplňován test – nyní se na ni nebudeme zaměřovat.)
 • vařená a dušená (Co může být zeleninovou přílohou? A co ovocné knedlíky?)
 • grilovaná, pečená a smažená (Také rádi připravujete jídlo na zahradě? Co se hodí do koláče?)
 • džus, vymačkaná šťáva, sirup (A co pití?)
 • naložená, kompotovaná, sušená (Jak se naloží s přebytkem po sklizni na zahrádce?)
 • džem, marmeláda a pomazánka (Co máte rádi na chlebu?)
 • mražená (Ano, ale to je většinou polotovar, ve vhodnou chvíli se použije k další úpravě.)

Děti se rozdělí do skupin, každá se bude zabývat 1 kategorií podle pracovních listů. Na pracovní list sepíší výčet vhodných zástupců a jídel. Uvádějí, co jim chutná.

Jednotlivé skupiny nakonec představí svá doporučení.

Jídelníček

Lektor: „Takže přehlídku báječných receptů máme, a teď se zaměřme na to, jak si se zeleninou a ovocem poradit každý den. Jíte je každý den? A jíte jich dost?“

Individuální práce: Děti dostanou předpřipravený jídelníček. Jejich úkolem je doplnit ovoce a zeleninu nebo nahradit některé jídlo ovocem či zeleninou tak, aby dosáhly 4‒5 porcí a zároveň volily řešení, které jim chutná.

Organizační poznámka: Je třeba dětem opakovaně připomenout, že pracujeme výhradně na tématu ovoce a zeleniny… Spontánně mají tendenci modifikovat jídelníček podle svých chutí i jinými potravinami. Předpřipravený jídelníček je s výjimkou zastoupení zeleniny pestrý a proto není cílem změnit vše. Řadu důležitých potravin či jídel – např. polévku, celozrnné pečivo – je vhodné zachovat a přemýšlet o jejich doplnění (jsou uvedeny černě). Červeně napsané potraviny mohou být nahrazeny nebo také jen doplněny. Nápoje jsou považovány za zpestření jídelníčku. Některé děti se snaží s úkolem vypořádat zjednodušeně – například marmeládu přidávají několikrát nebo zůstanou pouze u svých oblíbených sladkých jídel. Lektor je může vyzvat, aby odpověděly, co se s nimi stane, pokud budou jíst tolik cukru.)

Doporučený domácí úkol: Děti dostanou prázdný jídelníček, aby sledovaly jeden svůj den (třeba ten dnešní) ‒ vyplnily si ho a posoudily, zda byla dodržena dávka 5 porcí ovoce a zeleniny denně. Odpoledne a večer si ho případně mohou upravit či doplnit.

Krátká společná reflexe s lektorem: Co se vám nejvíce líbilo, co vás zaujalo? Co jste objevili pro sebe? Jak chcete vylepšit svůj jídelníček? (Sdílení mezi dětmi.)

Nabídka dalších aktivit – témata na následující hodinu

Tyto aktivity jsou nabídkou pro třídy, kde by pedagogové chtěli připravené téma dále rozvinout a nabyté znalosti a zkušenosti u dětí posílit. Předpokládaná časová dotace je 1 vyučovací hodina, tedy 45 minut. Tyto aktivity nejsou součástí kampaně realizované společností ŠIK.

 • Vyhodnocení samostatně zpracovaných testů zelenina
  • Rozložení titulů obdobné jako v úvodní hodině
  • Hledání nejoblíbenějších druhů
  • Hledání nejméně oblíbených druhů, sdílení zajímavých úprav a receptů, které by podpořily jejich začlenění do jídelníčku
 • Vyhodnocení domácího úkolu – reálný jídelníček dne:
  • Jak to bylo složité? Kdo pouze zapsal svůj běžný jídelníček a splnil požadavek 5 porcí zeleniny a ovoce? Kdo musel proto, aby splnil požadavek, zařadit další porce? Komu se splnit nepovedlo?
  • Sdílení doporučení, tipů, triků úspěšných…
 • Pravdy a pověsti o ovoci a zelenině:>
  • Lektor se ptá dětí, jestli někdy slyšely něco, co se o ovoci či zelenině povídá ‒ proč je dobré je jíst, k čemu jsou a podobně, a uvede příklad: „Mně doma říkali, že v citrónu je nejvíc vitamínu C.“
  • Děti vzpomínají, co znají; lektor tato tvrzení/mýty může zapisovat na tabuli nebo na flipchart. Doplní je– o připravené teorie z metodického materiálu.
  • Děti se rozdělí do několika skupinek a každá skupina dostane 1‒2 pracovní listy Pravda nebo pověra. Diskutuje o nich, vyhodnotí převažující názor, zda se jedná o pravdu, nebo pověru, a uvede proč. (Lektor představí práci s pracovním listem, kde by se děti měly snažit najít argumenty pro i proti a poté se rozhodnout, co je významnější nebo zda mohou být situace, kdy tvrzení je platné a kdy naopak není (vybarví ikonku s fajfkou nebo křížkem). Přemýšlet nad tím, kam je směřuje nápověda – většinou napovídá pro i proti. Lektor je předem upozorní, že u některých tvrzení mohou být platné argumenty pro i proti.)
  • Pokud předchozí práci ukončí, vyzvednou si kontrolní list a porovnají svoje zjištění s ním.
  • Jednotlivé skupinky prezentují napřed své posouzení a pak doplňují, upřesňují nebo opravují ve shodě s kontrolním listem.
  • Lektor může vést závěrečnou reflexi: Která pravda nebo pověst mě nejvíce překvapily? K čemu mě nové poznání pravd a pověstí o ovoci a zelenině povzbuzuje?

Stáhnout všechny materiály k tématu (.zip, 12,2 MB)

4. vyvážená strava

Vyvážená strava představuje ideál, ke kterému se pokusíme přiblížit. Začneme hledáním toho, co ji tvoří, a poté se zaměříme na pestrost našeho jídelníčku, až dospějeme k poznání potravinové pyramidy.

Aktivity ve třídě

 • Lektor otevře společnou diskusi k definici vyvážené stravy – co znamená „vyvážená“? Zapisuje podstatné výstupy z brainstormingu, které by měly zahrnout následující charakteristiky (případně s pomocí lektora):
  • Pestrá – součástí jídelníčku je většina kategorií potravin; opak jednostranné.
  • Správně rozložená v rámci kategorií – vhodné množství zdrojů cukrů, tuků, bílkovin, vitamínů a minerálů.
  • Přiměřená, pokud jde o množství – dostatek, ale nikoli přebytek živin i energie.
  • Správně rozvržená v rámci dne – odpovídající dennímu rytmu aktivit.
   (Další část lekce se věnuje 1. a 2. odrážce, 3. a 4. je tématem následující lekce.)
 • Individuální práce s pracovním listem: Děti si „virtuálně“ projdou obchod s potravinami, kde navštíví jednotlivá oddělení s mnohými zástupci potravin:
  • Ovoce
  • Zelenina
  • Pečivo a přílohy
  • Mléko a mléčné výrobky
  • Maso, ryby a vejce
  • Sladké a slané pochoutky
   Děti mají v každé kategorii 10 nejtypičtějších zástupců a označí si ty, které jsou součástí jejich běžného jídelníčku. Vypočítají si skóre v kategorii i celkové skóre pestrosti.
 • Děti mohou své výsledky ve třídě sdílet a/nebo vyhodnotit, které kategorie jsou nejoblíbenější a naopak, a to např. zaznamenáním na tabuli. Mohou hledat šampióna pestrosti nebo vztahovat svůj výsledek k průměru či střední hodnotě.
 • Děti se rozdělí do menších skupinek (max. 4 děti) a sestaví rozstříhanou potravinovou pyramidu (varianta vytvořená Společností pro výživu). Společně s lektorem si ujasní, do kterého patra pyramidy se řadí které potraviny (z „virtuálního“ obchodu). Objeví a vysvětlí si, proč je základna největší a horní patro nejmenší a jaký počet porcí by měl během dne být v jednotlivých patrech a sekcích.
 • Následně děti mohou pracovat jednotlivě nebo ve dvojicích. Sepíší si do připraveného formuláře jídelníček předešlého dne. Do pracovního listu s nevyplněnou pyramidou si podle jídelníčku zaznamenají porce z minulého dne a spočítají počet porcí v jednotlivých sekcích pyramidy. Vyznačí, kde mají nedostatek, kde přebytek.
 • Na základě sestavené pyramidy s uvedeným počtem porcí za den v jednotlivých patrech se děti pokusí svůj jídelníček upravit, aby dosáhly žádoucího počtu porcí a pestrosti jídel. Provedou výměnu, doplnění, ubrání. K tomu jim poslouží pracovní list z úvodu lekce – jak procházely jednotlivými odděleními potravinového obchodu – vyznačí graficky.
 • Na závěr se pokusí zformulovat samy pro sebe 1‒3 doporučení, která by jim pomohla k vyváženější stravě. Lektor je povzbudí, aby se nedržely jen zkušenosti ze zpracovaného dne, ale vzaly v potaz své zvyklosti. Doporučení mohou mít veselou notu: Více zelí od pondělí do pondělí! Děti je mohou sdílet ve třídě nebo hledat, která jsou tematicky nejčetnější. U Niny více zeleniny.