Zdravý životní styl je trendem už několik let. Na internetu najdete stovky článků a videí, propagující různé styly a směry, které si mnohdy vzájemně odporují a je složité se v nich orientovat a určit, které z nich jsou skutečně vhodné. Na základě protichůdných informací, často i z řad odborníků, vzniká řada mýtů, které jsou dobře zakořeně i u dospělé populace, natož u té mladé.

Potřeba vzdělávat mladou generaci v oblasti zdravého životního stylu je stále více poptávaná. Učitelé samotní vyhledávají možnosti se sebevzdělávat, aby mohli být svým žákům dobrým mentorem a zároveň i příkladem. Na základě naší zpětné vazby od učitelů v rámci přednášek programu Nestlé pro zdraví dětí jsme jim proto připravili kurz “na míru”, který jim poskytne kvalitní základ pro výuku a celkovou orientaci v problematice.

V rámci akreditovaného kurzu „Nové přístupy a formy výuky ve výchově ke zdravému životnímu stylu dětí“ – Jak naučit a motivovat generaci „Z“ ke zdravému životnímu stylu, naučíme pedagogy odkud čerpat relevantní informace, jak třídit mediální a módní směry a jak atraktivním způsobem motivovat a učit děti o sebe pečovat.

Základní informace o kurzu:

Akreditovaný kurz MŠMT Č.j.: MSMT- 3532/2019

Termín: 29. 5. 2019, 8-16 hod
Místo: Nestlé Česko, Mezi Vodami 2035/31, 143 00 Praha 12-Modřany

Cena: 500,- Kč

Cílem vzdělávacího programu je vybavit účastníka kurzu znalostmi a dovednostmi z oblasti „výchově ke zdraví“ u žáků 1. a 2. stupně základních škol. Tento vzdělávací program naučí absolventy práci s digitálními výukovými materiály v rámci vzdělávání na základních školách týkajících se oblastí spojených s motivací výchovy ke zdravému životnímu stylu.

Modul č. 1 Teoretické znalosti nutriční problematiky, výživové mýty, jak vzbudit u dětí zájem o téma.
Modul č. 2 Implementace digitálních výukových materiálů programu “Nestlé pro zdraví dětí do výuky”.
Modul č. 3 Vedení výuky za použití programu NPZD, zpětná vazba
Kurz je určen zejména pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogy volného času, vychovatele, asistenty pedagoga, vychovatele školských zařízení, učitele – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů a volnočasových sdružení apod.

Forma kurzu: 
Výukovým kurzem Vás provedou zkušení odborníci, kteří aplikují různé metody výuky, jako například výklad, vysvětlování, praktické ukázky, diskuze, sdílení zkušeností, předvádění, samostatná práce, simulace, hry, praktické ukázky. Odbornou část kurzu připravili zakladatelé Institutu moderní výživy, Lukáš Roubík a Miloslav Šindelář, se kterými se v rámci kurzu setkáte. Výuka bude probíhat kombinací forem přednášek a praktických cvičení s přihlédnutím k individuálním potřebám účastníků kurzu. Důraz bude kladen na orientaci v dané problematice a na schopnosti získané informace a znalosti předávat ve vzdělávacím procesu směrem k žákům.

Účastníci kurzu získají kromě certifikátu výukové materiály pro vlastní výuku (aplikace pro interaktivní tabule, manuály pro pedagogy, plakát atd.) součástí kurzu je i zajištění občerstvení na místě.

Kontakt pro přihlášení: proskoly@edhance.cz, tel.: 739 231 020