AKTIVITY NA ŠKOLÁCHODBORNÁ GARANCE | ZAPOJTE SE

Společně pro lepší život našich dětí…

Program Nestlé pro zdravé děti je součástí světového programu Nestlé Healthy Kids. Cílem je motivovat žáky základních škol k vyváženému životnímu stylu, správným stravovacím návykům a podpořit jejich zájem o pohybové aktivity. Do celosvětového programu Nestlé Healthy Kids se od roku 2009 zapojilo již 84 zemí, včetně zemí Evropské unie. Doposud se ho zúčastnilo přibližně 8 milionů dětí. Klíčem k úspěchu programu je i kvalita expertních týmů, kteří vzdělávací materiály a osnovy neustále rozvíjejí, aby splňovaly specifické potřeby místních komunit.Nestlé pro zdraví dětí reaguje na nedostatek pohybu a stále se zvyšující % obezity u dětí. Program  iniciovala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společnost Nestlé Česko, s.r.o.. Odbornou garanci poskytla Společnost pro výživu, v čele s  MUDr. Petrem Tláskalem, CSc. Ve školách jej realizují profesionální lektoři společnosti EDHANCE. Nestlé věří, že díky programu „Nestlé pro zdraví dětí“ si žáci osvojí zásady vyváženého životního stylu a nabyté znalosti pro ně budou prospěšné nejen nyní, ale i v budoucnosti.


Aktivity na školách

Projekt podporuje vzdělávání dětí v oblasti výživy a zdraví a působí v českých školách již od roku 2015. Výukou, tzv. ukázkovými hodinami, provázejí zkušení lektoři přímo ve třídách základních škol po celé ČR. Výukové materiály jsou však připraveny tak, aby s nimi pedagog mohl dále sám při hodinách pracovat.Program je neustále aktualizován na základě zpětné vazby a modernizován tak, aby splňoval požadavky pro výuku v 21. století. Cílem je předat žákům, rodičům a pedagogům takové informace, které mohou prakticky okamžitě zlepšit jejich návyky a životní styl.Téma projektu je komunikováno prostřednictvím aplikace pro interaktivní tabule, což je v současnosti nejmodernější médium na našich školách nebo s pomocí pracovních listů, se kterými může žák pracovat i po skončení výuky. Naši lektoři prezentují informace dle nejnovějších norem prvků moderního vzdělávání. Žáka bereme při hodinách a při komunikaci s ním jako partnera, nikoliv jako posluchače. Přistupujeme k němu s respektem, otevřeností a informace se mu nebojíme říkat v širších souvislostech. Výsledkem je lepší pozornost, zapamatovatelnost a přijetí prezentovaných informací.


Odborná garance

Prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc. ze Společnosti pro výživu, působí jako vedoucí lékař oddělení léčebné výživy a je předsedou Nutričního týmu ve Fakultní nemocnici Praha Motol. Zaměřuje se především na dětskou výživu ve zdraví i v nemoci, včetně dětské obezity.

Zkušenosti s klinickou výživou získal při ročním studijním pobytu v Hospital Necker, pařížské dětské nemocnici  a později při pracovním pobytu v nemocnici Argenteuil ve Francii. V roce 1997 obhájil diplom pařížské univerzity René-Descartes pro klinickou výživu, s platností v zemích EU. Problematikou výživy se zabýval i při tříletém pracovním pobytu v Tunisku, kde pracoval jako primář dětského oddělení. Ve FN v Motole byl do roku 2012 přednostou dětské polikliniky. Je autorem řady publikací, článků a přednášek, které se vztahují k problematice výživy.


Zapojte se

Máte zájem o ukázku hodiny s aplikací pro interaktivní tabule nebo pracovními listy? Kontaktujte naše lektory: