Naše edukační programy připravujeme na základě komunikace s cílovou skupinou, v kooperaci s pedagogy a předními odborníky. Výukové materiály jsou testovány, pravidelně monitorovány a aktualizovány.

Cílem projektů je oslovit nejen mladou generaci a pedagogy, ale i celé rodiny a širokou veřejnost v rámci rozvoje celoživotního vzdělávání.

Edukační programy jsou pro školy zcela zdarma a materiály, včetně didaktické přípravy pro pedagogy, jsou volně ke stažení.