Podvýživa ako skrytá hrozba

 • Nevhodné stravovanie
 • 2 minúty čítania
 • 26. 2. 2015
 • Tím Plus pre Vás
 • Vo vyspelých krajinách je už známou skutočnosťou, že predlžovanie priemernej dĺžky života a nižšia pôrodnosť ústia v navyšovaní počtu ľudí v dôchodkovom veku. Čo už je však menej známym faktom, je zvyšovanie počtu prípadov podvýživy u tejto skupiny ľudí, ktorá môže viesť k závažným zdravotným komplikáciám.

  {containers“:[{„id“:1,“type“:“container100″,“params“:{},“shapes“:{„first“:[{„id“:2,“type“:“shapeOldArticle“,“params“:{„html“:“Podvýživa ako skrytá hrozba

  Áno, podvýživa sa netýka iba rozvojových krajín, s ktorými máme tento termín obyčajne spojený. Keď sa zamyslíme nad zložením jedálneho lístka seniorov, je ich strava často jednostranná, chýba v nej dostatočné množstvo všetkých potrebných živín a niekedy i energie. Týka sa to i Slovenska, kde podľa štúdie bude podiel obyvateľov v dôchodkovom veku v roku 2065 viac ako tretinový vzhľadom k celkovému počtu obyvateľov.

  Podvýživa býva často lekármi prehliadaná a nediagnostikovaná. Pritom nedostatočná výživa človeka vedie k zhoršeniu celkového zdravotného stavu, úbytku svalovej hmoty, zhoršeniu telesnej zdatnosti a kvality života. Podvýživa však tiež navyšuje potrebu zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, predĺženie doby hospitalizácie, výskyt infekčných komplikácií, ale i v ambulantnej starostlivosti.

  Preto bol v spolupráci s Nestlé vyvinutý nástroj na odhaľovanie tejto skrytej hrozby. Ide o jednoduchý test MNA® (Mini Nutritional Assesment – čiže „Malý výživový test“). Tento nástroj už od roku 1991 prispieva ku skvalitňovaniu života veľkého množstva ľudí a dnes patrí medzi bežne používané pomôcky v nemocniciach a domovoch dôchodcov po celom svete.

  Čo je potrebné vedieť pre vyplnenie MNA®?

  Ide o test zložený z jednoduchých meraní a krátkych otázok, ktorého vyplnenie nám zaberie približne desať minút. Otázky sa bodovo ohodnotia a podľa celkového počtu bodov sa určí, či ide o zdravého človeka, človeka s rizikom vzniku podvýživy alebo osobu, ktorá už podvýživou trpí. Jednoduché merania zahŕňajú výšku, hmotnosť a jej úbytok, testové otázky potom môžeme rozdeliť do troch kategórií. Všeobecné otázky sa týkajú životného štýlu, užívaných liekov a mobility, otázky z oblasti výživy mapujú príjem potravín, nápojov a stravovaciu schopnosť hodnoteného človeka. Posledná kategória je subjektívne zhodnotenie výživového a zdravotného stavu.

  Tento klinicky preverený a medzinárodne uznávaný dotazník pomáha odhaliť riziko podvýživy skôr, ako sa u človeka prejavia vážne úbytky na hmotnosti alebo pokles hladiny bielkovín v krvi. Na stránkach www.plusprovas.sk alebo www.podvyziva.cz si môžete vďaka skrátenej verzii MNA® ohodnotiť i vy svoj nutričný stav alebo stav vašich blízkych, ktorí by mohli patriť do rizikovej skupiny seniorov.
  „}}]}}],“layout“:“article“}“

  Tím Plus pre Vás
  Tím Plus pre Vás
  S radostí až do mobilů