Správne dýchanie predpoklad dobrého zdravia

 • Správne dýchanie
 • 2 minúty čítania
 • 26. 2. 2015
 • Tím Plus pre Vás
 • Dýchanie je jeden zo základných predpokladov pevného zdravia. Preto mu rôzne východné medicíny a cvičenia venujú zvýšenú pozornosť. Najdôležitejšie je naučiť deti dýchať celými pľúcami. Vplyvom silného nedostatku pohybu sme sa naučili dýchať veľmi povrchne, čím dochádza predovšetkým pre nedostatočný výdych k hromadeniu odpadových plynov v pľúcach.

  {containers“:[{„id“:1,“type“:“container100″,“params“:{},“shapes“:{„first“:[{„id“:2,“type“:“shapeOldArticle“,“params“:{„html“:“

  Pri bežnom, nevedomom dýchaní sú totiž pľúca po výdychu v stave čiastočného naplnenia vzduchom. Poznáme to tak, že po výdychu zadržíme dych a skúsime znovu vydýchnuť. Mnohokrát vyjde von viac vzduchu než pri prvom výdychu.

  Pránájáma
  V joge sa dychové cvičenia nazývajú pránájáma – prána ako energia, ájáma ako uchovanie a rozvádzanie energie. „Pránájáma znamená predĺženie dychu a jeho plnú kontrolu,“ vysvetľuje lektorka jogy Helena Kubrychtová. Cvičením pránájámy sa podľa nej učíme rozvádzať energiu do celého tela – vertikálne, horizontálne a cyklicky. „Pránájáma nie je hlboké dýchanie. Dýchanie zhlboka väčšinou spôsobuje tenziu obličajových svalov, celej hlavy a hrudníka. Väčšinou je príliš usilovné, čím preťažuje dýchacie cesty a pľúca. Pránájáma naopak uvoľňuje obličajovú časť a upokojuje mozog,“ vysvetľuje H. Kubrychtová. Jeden dychový cyklus sa skladá z nádychu, výdychu a zadržania dychu. Nádych a výdych sú vedené veľmi jemne a postupne. Počas nádychu sú každá molekula, každé vlákno, každá bunka tela precítené a kontrolované mysľou. Dochádza k vstrebávaniu prány, teda energie. Všetko je veľmi plynulý proces. Nádych je postupne distribuovaný do úplne všetkých častí pľúc. Výdych je pozvoľný, a tým je pľúcam daná možnosť vstrebať dostatočné množstvo kyslíka.

  Dychové cvičenia pránájáma spôsobia upokojenie mysle a emocionálnu rovnováhu. Mozog vníma a pozoruje jemné prúdenie nádychu a výdychu. Myseľ je sústredená len na dychové pohyby a dovoľuje nervovému systému efektívnejšie pracovať.

  Zdroj: Helena Kubrychtová Bártová, Robert Stuchlík

  „}}]}}],“layout“:“article“}“

  Tím Plus pre Vás
  Tím Plus pre Vás
  S radostí až do mobilů