Venované všetkým oteckom

 • Tipy pre rodičov
 • 9 minút čítania
 • 21. 4. 2018
 • Denisa Maderová
 • Welness
 • Vplyv otca na deti je rovnako zásadný ako vplyv matky. Preto pre všetkých oteckov prinášame prvý diel článku, ako u detí zabodovať.

  {containers“:[{„id“:3,“type“:“container100″,“params“:[],“shapes“:{„first“:[{„id“:4,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Keď ide o výchovu, nie je tajomstvom, že s deťmi by mali čas tráviť, pokiaľ možno, obaja rodičia a nielen na spoločných výletoch, ale podniknúť občas niečo zvlášť s mamou a inokedy zvlášť s otcom. S každým z rodičov sa totiž deti venujú iným veciam a to ich obohacuje. Navyše záleží na tom, či rodič trávi čas so synom či dcérou. V tomto článku sa chceme venovať všetkým oteckom a motivovať ich, aby so svojimi ratolesťami trávili viac času.

  „,“textWiki“:“

  Keď ide o výchovu, nie je tajomstvom, že s deťmi by mali čas tráviť, pokiaľ možno, obaja rodičia a nielen na spoločných výletoch, ale podniknúť občas niečo zvlášť s mamou a inokedy zvlášť s otcom. S každým z rodičov sa totiž deti venujú iným veciam a to ich obohacuje. Navyše záleží na tom, či rodič trávi čas so synom či dcérou. V tomto článku sa chceme venovať všetkým oteckom a motivovať ich, aby so svojimi ratolesťami trávili viac času.

  „}},{„id“:5,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Otec a syn“}},{„id“:6,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Pre syna by mal byť jeho otec vzorom. Učí ho rôznym schopnostiam, vedomostiam, zručnostiam a zároveň by mu mal dať príklad, ako prekonávať životné prekážky a vyrovnať sa s problémom „chlapsky“. Otec syna ovplyvňuje nielen tým, čo mu hovorí a ako ho vychováva, ale tiež spôsobom, akým pristupuje k ľuďom okolo seba, k problémom či výzvam. V rôznom veku syna sú úlohy otca iné. Od priameho vedenia v detstve, cez ponechávania väčšieho priestoru pre vlastné skúsenosti, rozhodnutia a ciele v rámci dospievania, až k prípadnej transformácii na priateľstvá dvoch rovnocenných mužov.

  Pre chlapca je veľmi dôležité, aby ho otec podporoval a oceňoval ho za jeho úspechy. Otec má nespochybniteľný vplyv na budovanie sebavedomia a sebadôvery svojho syna. Rovnako tak sa chlapec prostredníctvom pozitívneho vplyvu otecka identifikuje s mužskou úlohou, so svojou silou a prirodzeným mužským správaním.

  V detskom veku, hlavne od troch rokov, je otec dôležitý vzor takmer vo všetkom. Chlapec chce napodobňovať otca snáď vo všetkých činnostiach, chce byť ako on. Je dôležité, aby ho v tejto dobe rodič chválil, podporoval a zároveň vnímal jeho prirodzené schopnosti, limity a dokázal ho pripraviť i na možný neúspech. Dieťa by si malo byť vedomé svojich prirodzených síl, aby nevnímalo neúspech príliš negatívne, ako svoje zlyhanie.

  „,“textWiki“:“

  Pre syna by mal byť jeho otec vzorom. Učí ho rôznym schopnostiam, vedomostiam, zručnostiam a zároveň by mu mal dať príklad, ako prekonávať životné prekážky a vyrovnať sa s problémom „chlapsky“. Otec syna ovplyvňuje nielen tým, čo mu hovorí a ako ho vychováva, ale tiež spôsobom, akým pristupuje k ľuďom okolo seba, k problémom či výzvam. V rôznom veku syna sú úlohy otca iné. Od priameho vedenia v detstve, cez ponechávania väčšieho priestoru pre vlastné skúsenosti, rozhodnutia a ciele v rámci dospievania, až k prípadnej transformácii na priateľstvá dvoch rovnocenných mužov.

  Pre chlapca je veľmi dôležité, aby ho otec podporoval a oceňoval ho za jeho úspechy. Otec má nespochybniteľný vplyv na budovanie sebavedomia a sebadôvery svojho syna. Rovnako tak sa chlapec prostredníctvom pozitívneho vplyvu otecka identifikuje s mužskou úlohou, so svojou silou a prirodzeným mužským správaním.

  V detskom veku, hlavne od troch rokov, je otec dôležitý vzor takmer vo všetkom. Chlapec chce napodobňovať otca snáď vo všetkých činnostiach, chce byť ako on. Je dôležité, aby ho v tejto dobe rodič chválil, podporoval a zároveň vnímal jeho prirodzené schopnosti, limity a dokázal ho pripraviť i na možný neúspech. Dieťa by si malo byť vedomé svojich prirodzených síl, aby nevnímalo neúspech príliš negatívne, ako svoje zlyhanie.

  „}},{„id“:7,“type“:“shapeImage“,“params“:{„image“:“https://www.plusprovas.cz/image-cache/pagebuilder-fit-x/2298-denstatou-text2.jpg“,“alt“:“Otec a syn“,“id“:2298}},{„id“:8,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Vo veku dospievania či adolescencie je tiež dôležité, aby otec dokázal uznať synov názor, i keď nie je totožný s jeho vlastným názorom či presvedčením. Jednotlivé životné situácie by mu mal otec vysvetľovať na konkrétnych príkladoch, nemal by mu vopred bez vysvetlenia niečo zakazovať, ponižovať ho či neprimerane trestať. Rodič má síce viac životných skúseností, ktoré získal počas života, mal by si ich byť vedomý, ale mal by ich posúvať iba ako rady. Nemôže sa totiž zabudnúť na to, že niekedy sa syn musí poučiť zo svojich vlastných chýb, čo je nenahraditeľná škola života. Pri niektorom z prešľapov by mal obec prejaviť pochopenie skôr než hnev, uviesť tiež príklady, ako by sa dala daná situácia riešiť inak, ale zbytočne chybu nerozmazávať. Týmto prístupom sa mladý muž ďaleko viac poučí z chýb a posilní sa tiež vzťah a prirodzená autorita a rešpekt voči otcovi.

  Oteckovia by si mali byť vedomí, že práve v období dospievania má chlapec tendenciu sa s otcom porovnávať, „merať sily“. To však neznamená, že by rodiča nerešpektoval, len si chce podvedome otestovať svoju silu a zvýšiť svoje ego a sebavedomie, čo nie je chybou. Pre otca teda nie je na mieste presadzovanie seba, svojej moci, pocity zraniteľnosti, ani pocity nedostatku rešpektu. Syn by mu potom nedôveroval, mohol by sa ho báť alebo by ho mohol začať odmietať rešpektovať ako prirodzenú autoritu. Naopak je na mieste v tejto situácii mať dostatok zdravého sebavedomia a správania, ako kedykoľvek inokedy. Otec predsa má prevahu nad dieťaťom len tým, že je otec, a to deti dobre vedia, i keď mu to nepripomínate. Skúste ísť dobrým príkladom, byť priateľom, ale zároveň človekom, ktorý má právo vyjadriť tiež nesúhlas s niečím, čo pre vášho syna nie je dobré. Nezabúdajte mu tiež aspoň raz za čas povedať, že ho mate radi a že pre neho chcete len to najlepšie. Mladý človek časom sám pochopí, prečo s niečím nesúhlasíte a čo k nemu cítite. Zároveň pre neho budete vzorom, prirodzenou autoritou a bude si vás vážiť.

  „,“textWiki“:“

  Vo veku dospievania či adolescencie je tiež dôležité, aby otec dokázal uznať synov názor, i keď nie je totožný s jeho vlastným názorom či presvedčením. Jednotlivé životné situácie by mu mal otec vysvetľovať na konkrétnych príkladoch, nemal by mu vopred bez vysvetlenia niečo zakazovať, ponižovať ho či neprimerane trestať. Rodič má síce viac životných skúseností, ktoré získal počas života, mal by si ich byť vedomý, ale mal by ich posúvať iba ako rady. Nemôže sa totiž zabudnúť na to, že niekedy sa syn musí poučiť zo svojich vlastných chýb, čo je nenahraditeľná škola života. Pri niektorom z prešľapov by mal obec prejaviť pochopenie skôr než hnev, uviesť tiež príklady, ako by sa dala daná situácia riešiť inak, ale zbytočne chybu nerozmazávať. Týmto prístupom sa mladý muž ďaleko viac poučí z chýb a posilní sa tiež vzťah a prirodzená autorita a rešpekt voči otcovi.

  Oteckovia by si mali byť vedomí, že práve v období dospievania má chlapec tendenciu sa s otcom porovnávať, „merať sily“. To však neznamená, že by rodiča nerešpektoval, len si chce podvedome otestovať svoju silu a zvýšiť svoje ego a sebavedomie, čo nie je chybou. Pre otca teda nie je na mieste presadzovanie seba, svojej moci, pocity zraniteľnosti, ani pocity nedostatku rešpektu. Syn by mu potom nedôveroval, mohol by sa ho báť alebo by ho mohol začať odmietať rešpektovať ako prirodzenú autoritu. Naopak je na mieste v tejto situácii mať dostatok zdravého sebavedomia a správania, ako kedykoľvek inokedy. Otec predsa má prevahu nad dieťaťom len tým, že je otec, a to deti dobre vedia, i keď mu to nepripomínate. Skúste ísť dobrým príkladom, byť priateľom, ale zároveň človekom, ktorý má právo vyjadriť tiež nesúhlas s niečím, čo pre vášho syna nie je dobré. Nezabúdajte mu tiež aspoň raz za čas povedať, že ho mate radi a že pre neho chcete len to najlepšie. Mladý človek časom sám pochopí, prečo s niečím nesúhlasíte a čo k nemu cítite. Zároveň pre neho budete vzorom, prirodzenou autoritou a bude si vás vážiť.

  „}},{„id“:9,“type“:“shapeSubheader“,“params“:{„heading“:“Otecko a dcéra“}},{„id“:10,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Úloha otca vo vzťahu k dcére je viac špecifická. Pre dcéru je otec vôbec prvým mužom v jej živote a často zanecháva vplyv na to, ako bude v budúcnosti vnímať opačné pohlavie. Jeho úloha by jej mala ukazovať mužskú stránku sveta. Okrem toho, otcovia obyčajne dcéry učia asertivite a dodávajú im odvahu do života. Otcovia mávajú taktiež výrazný vplyv na sebavedomie svojej dcéry. Je veľmi dôležité, aby ju vedeli povzbudiť, pochváliť. Slová podpory a galantnosť dievčatá od otcov vnímajú iným spôsobom než od matky.

  Najväčší vplyv má na dcéru vzájomný vzťah otca a dcéry okolo 4. – 6. roka, psychológmi často nazývané oidipovským obdobím. Je typické, že sa dcéry „zamilovávajú“ do svojich oteckov v najčistejšom zmysle slova. Často dokonca dcérky hovoria, že až budú veľké, zoberú si otecka. Chcú pre nich byť najkrajšie, najmilovanejšie a jediné.

  „,“textWiki“:“

  Úloha otca vo vzťahu k dcére je viac špecifická. Pre dcéru je otec vôbec prvým mužom v jej živote a často zanecháva vplyv na to, ako bude v budúcnosti vnímať opačné pohlavie. Jeho úloha by jej mala ukazovať mužskú stránku sveta. Okrem toho, otcovia obyčajne dcéry učia asertivite a dodávajú im odvahu do života. Otcovia mávajú taktiež výrazný vplyv na sebavedomie svojej dcéry. Je veľmi dôležité, aby ju vedeli povzbudiť, pochváliť. Slová podpory a galantnosť dievčatá od otcov vnímajú iným spôsobom než od matky.

  Najväčší vplyv má na dcéru vzájomný vzťah otca a dcéry okolo 4. – 6. roka, psychológmi často nazývané oidipovským obdobím. Je typické, že sa dcéry „zamilovávajú“ do svojich oteckov v najčistejšom zmysle slova. Často dokonca dcérky hovoria, že až budú veľké, zoberú si otecka. Chcú pre nich byť najkrajšie, najmilovanejšie a jediné.

  „}},{„id“:11,“type“:“shapeImage“,“params“:{„image“:“https://www.plusprovas.cz/image-cache/pagebuilder-fit-x/2299-denstatou-text.jpg“,“alt“:“Otec a dcéra“,“id“:2299}},{„id“:12,“type“:“shapeRichEdit“,“params“:{„text“:“

  Je typické, že dcéry častokrát pred otcom tancujú, predvádzajú sa, objímajú ho, chcú mu sedieť na kolenách. Otcovia by mali vedieť, že je to čisto platonický prejav lásky a náklonnosti. Akákoľvek narážka na toto správanie by mohlo dcéru zraniť. Nemal by sa strániť maznaniu ani jej odopierať komplimenty. Je ale tiež dôležité nastaviť hranice. Deti radi experimentujú a skúšajú, čo si môžu dovoliť. V takých prípadoch je nutné deťom všetko s láskou vysvetliť, nijak im neklamať.

  Ďalšie dôležité obdobie pre otca a dcéru je ako inak, obdobie puberty a dospievania. To sú väčšinou oteckovia na svoje dcéry pyšní, obdivujú, ako sa premieňajú v ženy. Ich vzťah je však v tomto období krehký. Otec by mal hrať rolu obrancu, opory a muža, ktorý jej nikdy neublíži. Dcéra si podľa otca do určitej miery vyberá životného partnera a je veľmi dôležité, aby pre ňu bol otec dobrým vzorom. Aby nepôsobil despoticky a zároveň, aby si bol vedomý svojej otcovskej role.

  Rovnako ako u chlapcov platí, že je dôležité dcérku akceptovať, uznávať jej názory. Zároveň, ale vedieť preukázať nesúhlas, strach i hranice zo strany otca. Vtedy by mala dcéra získať pocit, že muži ju majú milovať, akceptovať, ale i chrániť a zároveň by si mali stáť za svojimi názormi a činmi.

  Deti vždy ocenia čas strávený so svojimi rodičmi. Ideálne ale je, keď si otec raz za čas nájde chvíľku, ktorú by strávil iba so svojimi deťmi. Dospelí často spomínajú na chvíle, ktoré s nimi otec trávil. V ďalšom diele oteckovia nájdu hneď niekoľko tipov, ako s deťmi tráviť čas.

  „,“textWiki“:“

  Je typické, že dcéry častokrát pred otcom tancujú, predvádzajú sa, objímajú ho, chcú mu sedieť na kolenách. Otcovia by mali vedieť, že je to čisto platonický prejav lásky a náklonnosti. Akákoľvek narážka na toto správanie by mohlo dcéru zraniť. Nemal by sa strániť maznaniu ani jej odopierať komplimenty. Je ale tiež dôležité nastaviť hranice. Deti radi experimentujú a skúšajú, čo si môžu dovoliť. V takých prípadoch je nutné deťom všetko s láskou vysvetliť, nijak im neklamať.

  Ďalšie dôležité obdobie pre otca a dcéru je ako inak, obdobie puberty a dospievania. To sú väčšinou oteckovia na svoje dcéry pyšní, obdivujú, ako sa premieňajú v ženy. Ich vzťah je však v tomto období krehký. Otec by mal hrať rolu obrancu, opory a muža, ktorý jej nikdy neublíži. Dcéra si podľa otca do určitej miery vyberá životného partnera a je veľmi dôležité, aby pre ňu bol otec dobrým vzorom. Aby nepôsobil despoticky a zároveň, aby si bol vedomý svojej otcovskej role.

  Rovnako ako u chlapcov platí, že je dôležité dcérku akceptovať, uznávať jej názory. Zároveň, ale vedieť preukázať nesúhlas, strach i hranice zo strany otca. Vtedy by mala dcéra získať pocit, že muži ju majú milovať, akceptovať, ale i chrániť a zároveň by si mali stáť za svojimi názormi a činmi.

  Deti vždy ocenia čas strávený so svojimi rodičmi. Ideálne ale je, keď si otec raz za čas nájde chvíľku, ktorú by strávil iba so svojimi deťmi. Dospelí často spomínajú na chvíle, ktoré s nimi otec trávil. V ďalšom diele oteckovia nájdu hneď niekoľko tipov, ako s deťmi tráviť čas.

  „}}]}}],“layout“:“article“}“

  Denisa Maderová
  Denisa Maderová
  Špecializácia: duševná pohoda